Про хімічні джерела струму
Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері хімічних джерел струму 

Ст. 12 ЗУ Про хімічні джерела струму від 23.02.2006 № 3503-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Міжнародне співробітництво у сфері хімічних джерел струму здійснюється шляхом:

участі в роботі міжнародних організацій, конференцій, виставок тощо;

гармонізації державних стандартів, норм та правил з міжнародними стандартами, нормами та правилами, які визначають вимоги до виробництва, якості, експлуатації хімічних джерел струму, заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму.

Установлення правових, організаційних, технічних і фінансових відносин з міжнародними організаціями виробників хімічних джерел струму, співробітництво із зарубіжними виробниками хімічних джерел струму здійснюється згідно з відповідними міжнародними договорами, законодавством України та законодавством країн місцезнаходження міжнародних організацій і зарубіжних виробників хімічних джерел струму.

Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ IV
ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ