Про індексацію грошових доходів населення

Скачать бесплатно Закон України Про індексацію грошових доходів населення від 03.07.1991 № 1282-XIIЗакон України Про індексацію грошових доходів населення від 03.07.1991 № 1282-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Об'єкти індексації грошових доходів населення 

Стаття 3. Обчислення індексу споживчих цін 

Стаття 4. Підстави для проведення індексації 

Стаття 5. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів населення 

Стаття 6. Державні гарантії підвищення грошових доходів населення у зв'язку із зростанням цін 

Стаття 7. Індексація грошових доходів населення за рішенням органів місцевого самоврядування 

Стаття 8. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці 

Стаття 9. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів населення 

Стаття 10. Порядок врахування об'єктів індексації 

Стаття 11. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів населення 

Стаття 12. Громадські експертні ради з питань індексації 

Стаття 13. Гласність у роботі по встановленню індексу споживчих цін 

Стаття 14. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів населення 

Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення 

Стаття 16. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів населення 

Стаття 17. Прикінцеві положення