Про інформацію

Скачать бесплатно Закон України Про інформацію вiд 02.10.1992 № 2657-XIIЗакон України Про інформацію вiд 02.10.1992 № 2657-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Основні принципи інформаційних відносин

Стаття 3. Державна інформаційна політика

Стаття 4. Суб'єкти і об'єкт інформаційних відносин

Стаття 5. Право на інформацію

Стаття 6. Гарантії права на інформацію

Стаття 7. Охорона права на інформацію

Стаття 8. Мова інформації

Стаття 9. Основні види інформаційної діяльності

Розділ II
ВИДИ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 10. Види інформації за змістом

Стаття 11. Інформація про фізичну особу

Стаття 12. Інформація довідково-енциклопедичного характеру

Стаття 13. Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

Стаття 14. Інформація про товар (роботу, послугу)

Стаття 15. Науково-технічна інформація

Стаття 16. Податкова інформація

Стаття 17. Правова інформація

Стаття 18. Статистична інформація

Стаття 19. Соціологічна інформація

Стаття 20. Доступ до інформації

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом

Розділ III
ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ,
ЇХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 22. Масова інформація та її засоби

Стаття 23. Інформаційна продукція та інформаційна послуга

Стаття 24. Заборона цензури та заборона втручання в професійну діяльність журналістів і засобів масової інформації

Стаття 25. Гарантії діяльності засобів масової інформації та журналістів

Стаття 26. Акредитація журналістів, працівників засобів масової інформації

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО ІНФОРМАЦІЮ

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію

Стаття 28. Неприпустимість зловживання правом на інформацію

Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації

Стаття 30. Звільнення від відповідальності

Стаття 31. Відшкодування матеріальної та моральної шкоди

Прикінцеві положення