Про Кабінет Міністрів України

Скачать бесплатно Закон України Про Кабінет Міністрів України від 27.02.2014 № 794-VIIЗакон України Про Кабінет Міністрів України від 27.02.2014 № 794-VII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Кабінет Міністрів України у системі органів державної влади України

Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України

Стаття 3. Принципи діяльності Кабінету Міністрів України

Стаття 4. Правові засади діяльності Кабінету Міністрів України

Стаття 5. Місцезнаходження Кабінету Міністрів України

Розділ II
СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 6. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів

Стаття 7. Вимоги до членів Кабінету Міністрів України

Стаття 8. Призначення на посаду Прем'єр-міністра України

Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України

Стаття 10. Вступ на посаду членів Кабінету Міністрів України та початок роботи новосформованого Кабінету Міністрів України

Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Розділ III
СКЛАДЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ВІДСТАВКА
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 12. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з обранням нового складу Верховної Ради України

Стаття 13. Відставка Кабінету Міністрів України

Стаття 14. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри

Стаття 15. Відставка Кабінету Міністрів України внаслідок відставки Прем’єр-міністра України

Стаття 16. Відставка Кабінету Міністрів України у разі смерті Прем’єр-міністра України

Стаття 17. Продовження виконання повноважень Кабінетом Міністрів України та окремими членами Кабінету Міністрів України

Стаття 18. Звільнення з посади члена Кабінету Міністрів України

Розділ IV
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України

Розділ V
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами

Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями

Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями

Розділ VI
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ

Стаття 25. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України

Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України

Розділ VII
ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ, СФОРМОВАНИМИ НЕЮ ОРГАНАМИ ТА НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ

Стаття 27. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи

Стаття 28. Повноваження Кабінету Міністрів України під час розгляду питань Верховною Радою України

Стаття 29. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо розроблення та схвалення Бюджетної декларації, розроблення і забезпечення виконання державного бюджету

Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і забезпечення виконання загальнодержавних програм

Стаття 31. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою

Стаття 32. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Стаття 33. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України

Стаття 34. Розгляд звернень комітетів, Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України

Стаття 35. Інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України

Розділ VIII
ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ

Стаття 36. Відносини Кабінету Міністрів України з Конституційним Судом України

Стаття 37. Відносини Кабінету Міністрів України з органами судової влади

Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України, іншими державними органами

Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування

Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з громадськими об’єднаннями

Розділ IX
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 41. Здійснення повноважень Кабінету Міністрів України

Стаття 42. Прем'єр-міністр України

Стаття 43. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України

Стаття 44. Міністр України - член Кабінету Міністрів України

Стаття 45. Відповідальність членів Кабінету Міністрів України

Стаття 45-1. Конфлікт інтересів

Стаття 46. Засідання Кабінету Міністрів України

Стаття 47. Секретаріат Кабінету Міністрів України

Стаття 48. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України

Стаття 49. Акти Кабінету Міністрів України

Стаття 50. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

Стаття 51. Прийняття актів Кабінету Міністрів України

Стаття 52. Набрання чинності актами Кабінету Міністрів України

Розділ X
СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 53. Умови оплати праці та іншого забезпечення Прем’єр-міністра України

Стаття 54. Умови оплати праці та відпустки членів Кабінету Міністрів України

Стаття 55. Матеріально-побутове забезпечення членів Кабінету Міністрів України

Стаття 56. Гарантії трудових прав членів Кабінету Міністрів України

Стаття 57. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України

Прикінцеві положення