Про карантин рослин

Скачать бесплатно Закон України Про карантин рослин від 30.06.1993 № 3348-XIIЗакон України Про карантин рослин від 30.06.1993 № 3348-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансово-економічні основи карантину рослин, повноваження органів державної влади, їх посадових осіб, права і обов’язки юридичних та фізичних осіб, спрямовані на запобігання занесенню та поширенню відсутніх на території України регульованих шкідливих організмів, і становить частину законодавства України щодо захисту життя та здоров’я рослин.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про карантин рослин

Розділ II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН

Стаття 3. Органи, що здійснюють державне управління у сфері карантину рослин

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері карантину рослин

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину рослин

Стаття 6. Завдання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Стаття 8. {Статтю 8 виключено на підставі Закону № 5462-VI від 16.10.2012}

Стаття 9. Посадові особи, які здійснюють державний контроль з карантину рослин

Стаття 10. Права та обов’язки посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд

Стаття 11. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд

Стаття 12. Права та обов’язки осіб у сфері карантину рослин

Розділ II-1
ФІТОСАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА (АНАЛІЗИ)

Стаття 13. Відбір зразків та фітосанітарна експертиза (аналізи)

Стаття 13-1. Уповноваження на проведення огляду та фітосанітарної експертизи (аналізів)

Стаття 13-2. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза (аналізи)

Стаття 13-3. Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій

Стаття 13-4. Реєстр виданих фітосанітарних сертифікатів

Розділ III
РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОСАНІТАРНИХ ЗАХОДІВ

Стаття 14. Цілі фітосанітарних заходів

Стаття 15. Належний рівень фітосанітарного захисту

Стаття 16. Розробка, перегляд, внесення змін та прийняття фітосанітарних заходів

Стаття 17. Проведення аналізу ризику та управління ризиком

Стаття 18. Визначення ефективності іноземної національної організації захисту рослин

Стаття 19. Повідомлення про здійснення фітосанітарних заходів

Стаття 20. Документація фітосанітарних заходів

Стаття 21. Опублікування та здійснення фітосанітарних заходів

Стаття 22. Принципи застосування фітосанітарних заходів

Стаття 23. Договори щодо еквівалентності фітосанітарних заходів

Стаття 24. {Статтю 24 виключено на підставі Закону № 2501-VIII від 10.07.2018}

Розділ IV
ВИЯВЛЕННЯ, МОНІТОРИНГ ТА БОРОТЬБА ІЗ РЕГУЛЬОВАНИМИ ШКІДЛИВИМИ ОРГАНІЗМАМИ

Стаття 25. Встановлення переліку регульованих шкідливих організмів

Стаття 26. Встановлення переліків об’єктів регулювання

Стаття 27. Реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, пов’язану з виробництвом та обігом об’єктів регулювання

Стаття 28. Система раннього попередження про карантинні організми

Стаття 29. Контроль за переміщенням об’єктів регулювання територією України

Стаття 30. Інспектування об’єктів регулювання

Стаття 31. Місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів

Стаття 32. Біологічний контроль за шкідливими організмами

Стаття 33. Порядок запровадження та скасування карантинного режиму в Україні

Стаття 34. Фітосанітарні заходи, що застосовуються у карантинній зоні

Розділ V
МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ

Стаття 35. Заборона або обмеження імпорту

Стаття 36. Вимоги до імпортних і транзитних вантажів

Стаття 37. {Статтю 37 виключено на підставі Закону № 867-VIII від 08.12.2015}

Стаття 38. Пункти карантину рослин у пунктах пропуску на державному кордоні України

Стаття 39. Стандартний фітосанітарний контроль

Стаття 40. Вибірковий фітосанітарний контроль

Стаття 41. Розширений фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що імпортуються

Стаття 42. Поводження з вантажами, яким було відмовлено у ввезенні

Стаття 43. Виявлення вогнища карантинних організмів у країні походження, реекспорту або транзиту

Стаття 44. {Статтю 44 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Стаття 45. Фітосанітарні процедури вантажів у митницях призначення

Стаття 45-1. Використання механізму "єдиного вікна"

Стаття 46. Фітосанітарний контроль вантажів з об’єктами регулювання, що експортуються, імпортуються або реекспортуються

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КАРАНТИН РОСЛИН

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про карантин рослин

Розділ VII
НАУКОВЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН

Стаття 48. Наукове забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Стаття 49. Фінансування фітосанітарних заходів

Стаття 50. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин

Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ КАРАНТИНУ РОСЛИН

Стаття 51. Міжнародні договори

Стаття 52. Участь у міжнародних організаціях

Прикінцеві положення