Про комітети Верховної Ради України

Скачать бесплатно Закон України Про комітети Верховної Ради України від 04.04.1995 № 116/95-ВРЗакон України Про комітети Верховної Ради України від 04.04.1995 № 116/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України

Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів

Стаття 3. Принципи діяльності комітетів

Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами

Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів

Стаття 6. Персональний склад комітетів

Стаття 7. Зміни персонального складу комітетів

Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів

Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів

Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів

Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України

Стаття 12. Законопроектна функція комітетів

Стаття 13. Організаційна функція комітетів

Стаття 14. Контрольна функція комітетів

Стаття 15. Права комітетів при здійсненні ними законопроектної функції

Стаття 16. Обов'язки комітетів при здійсненні законопроектної функції

Стаття 17. Права комітетів на отримання інформації

Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України

Стаття 19. Участь комітетів у призначенні всеукраїнського референдуму з питань зміни території України, виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування

Стаття 20. Участь комітетів у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України

Стаття 21. Надання комітетами відповідей на депутатські запити, висновків, роз'яснень

Стаття 22. Розгляд звернень у комітетах

Стаття 23. Участь комітетів у міжпарламентській діяльності, взаємодія з міжнародними організаціями

Стаття 24. Аналіз комітетами практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання

Стаття 25. Участь комітетів у підготовці питань на розгляд Верховної Ради України у зв'язку з виконанням нею контрольних повноважень відповідно до Конституції України

Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "Дня Уряду України" у Верховній Раді України

Стаття 27. Контрольна діяльність комітетів у бюджетному процесі

Стаття 28. Участь комітетів у проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України

Стаття 29. Проведення слухань у комітетах

Стаття 30. Направлення від комітетів запитів до Президента України

Стаття 31. Взаємодія комітетів з Рахунковою палатою

Стаття 32. Взаємодія комітетів з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Стаття 33. Реагування комітетів на порушення законності

Стаття 33-1. Здійснення комітетами передбачених законами погоджень і консультацій

Стаття 34. Голова та заступник голови комітету

Стаття 35. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голів комітетів

Стаття 36. Повноваження секретаря комітету

Стаття 37. Створення підкомітетів, обрання голів підкомітетів

Стаття 38. Порядок діяльності підкомітетів

Стаття 39. Права та обов'язки членів комітетів

Стаття 40. Відрядження членів комітетів

Стаття 41. Планування роботи комітетів

Стаття 42. Форми роботи комітетів

Стаття 43. Скликання засідань комітетів

Стаття 44. Порядок проведення засідань комітетів

Стаття 45. Особливості проведення спільного засідання комітетів

Стаття 46. Особливості проведення закритого засідання комітетів

Стаття 47. Участь членів комітетів у засіданнях комітетів

Стаття 48. Участь у засіданнях комітетів запрошених осіб

Стаття 49. Акти, що приймаються комітетами

Стаття 50. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій комітетів

Стаття 51. Оформлення протоколів засідань комітетів

Стаття 52. Оформлення слухань у комітетах

Стаття 53. Звіти про роботу комітетів

Стаття 54. Правовий статус секретаріатів комітетів

Стаття 55. Структура секретаріатів комітетів

Стаття 56. Права, обов'язки працівників секретаріатів комітетів

Стаття 57. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

Прикінцеві положення