Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

Скачать бесплатно Закон України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду від 22.12.2006 № 525-VЗакон України Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду від 22.12.2006 № 525-V ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Державна політика у сфері комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) із заміною застарілого житлового фонду

Стаття 3. Сфера дії Закону

Стаття 4. Законодавство України у сфері реконструкції, заміни житлового фонду

Розділ II ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 5. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

Стаття 7. Повноваження органів місцевого самоврядування

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 8. Нормативне регулювання відносин під час реконструкції, заміни житлового фонду

Стаття 9. Джерела фінансування реконструкції, заміни житлового фонду

Стаття 10. Контроль за дотриманням стандартів, нормативів, норм, порядків і правил під час реконструкції, заміни житлового фонду

Стаття 11. Обов'язки органів місцевого самоврядування

Стаття 12. Порядок компенсації власникам (наймачам) жилих (нежилих) приміщень, земельних ділянок та іншого майна, відчуженого під час комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду

Стаття 13. Обов'язки інвесторів-забудовників

Розділ IV ПІДГОТОВКА КОНКУРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТОРІВ-ЗАБУДОВНИКІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕКОНСТРУКЦІЇ, ЗАМІНИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

Стаття 14. Особливості проектування, розроблення та погодження проектів реконструкції, заміни житлового фонду

Стаття 15. Проведення конкурсу із залучення інвесторів-забудовників для реалізації проектів реконструкції, заміни житлового фонду

Стаття 16. Порядок планування робіт з реконструкції, заміни житлового фонду

Стаття 17. Особливості орендної плати за користування землею

Прикінцеві положення