Про космічну діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про космічну діяльність № 502/96-ВР від 15.11.1996Закон України Про космічну діяльність № 502/96-ВР від 15.11.1996 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає загальні правові засади здійснення космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами.
Положення цього Закону поширюються на всі види діяльності, пов'язаної з дослідженням і використанням космічного простору.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів і понять

Стаття 2. Законодавство про космічну діяльність в Україні

Стаття 3. Мета космічної діяльності

Стаття 4. Засади космічної діяльності

Р о з д і л II
ОРГАНІЗАЦІЯ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 5. Державне регулювання та управління у сфері космічної діяльності

Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності

Стаття 7. Загальнодержавна цільова науково-технічна космічна програма України

Стаття 8. Правила космічної діяльності в Україні

Стаття 9. Заборона та обмеження у космічній діяльності

Стаття 10. Ліцензування космічної діяльності

Стаття 11. Фінансування космічної діяльності

Стаття 11-1. Контроль за здійсненням зовнішньоекономічної діяльності

Р о з д і л III
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОБ'ЄКТІВ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 12. Сертифікація об'єктів космічної діяльності

Стаття 13. Реєстрація космічних апаратів та унікальних об'єктів космічної діяльності

Стаття 14. Вилучення космічних апаратів з Державного реєстру

Стаття 15. Допуск, обмеження та заборона експлуатації об'єктів космічної діяльності

Стаття 16. Передача об'єкта космічної діяльності в оренду

Р о з д і л IV
УЧАСТЬ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В КОСМІЧНІЙ СФЕРІ

Стаття 17. Україна як суб'єкт міжнародного космічного права

Стаття 18. Засади міжнародної космічної діяльності

Стаття 19. Вирішення спорів

Р о з д і л V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ КОСМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 20. Державний нагляд за безпекою космічної діяльності

Стаття 21. Безпека населення та охорона довкілля

Стаття 22. Охорона космічної техніки та майна суб'єктів космічної діяльності

Стаття 23. Сповіщення про інциденти та надзвичайні події

Стаття 24. Обов'язкове страхування при здійсненні космічної діяльності в Україні

Стаття 25. Відповідальність за шкоду, заподіяну під час космічної діяльності, та відшкодування шкоди

Р о з д і л VI
КОСМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ОБОРОНИ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Стаття 26. Здійснення космічної діяльності у сфері оборони та національної безпеки

Стаття 27. Взаємодія Міністерства оборони України з центральним органом виконавчої влади з питань космічної діяльності у сфері космічної діяльності

Стаття 28. Компетенція Міністерства оборони України у сфері космічної діяльності

Р о з д і л VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про космічну діяльність в Україні