Про курорти

Скачать бесплатно Закон України Про курорти від 05.10.2000 № 2026-IIIЗакон України Про курорти від 05.10.2000 № 2026-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про курорти та його завдання

Стаття 3. Принципи державної політики у сфері курортної справи

Стаття 4. Види курортів

Стаття 5. Медичний профіль (спеціалізація) курортів

Стаття 6. Природні лікувальні ресурси

Розділ II СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУРОРТІВ

Стаття 7. Підстава для створення курорту

Стаття 8. Клопотання про оголошення природних територій курортними

Стаття 9. Розгляд клопотань про оголошення природних територій курортними

Стаття 10. Експертиза проектів оголошення природних територій курортними

Стаття 11. Прийняття рішень про оголошення природних територій курортними

Стаття 12. Забудова курортів

Стаття 13. Надання земельних ділянок для створення або розширення курорту

Стаття 14. Розвиток курортів

Розділ III ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Стаття 15. Використання природних територій для діяльності курортів

Стаття 16. Виявлення та облік природних лікувальних ресурсів

Стаття 17. Надання природних лікувальних ресурсів у користування

Стаття 18. Плата за спеціальне використання природних лікувальних ресурсів

Стаття 19. Розробка родовищ підземних лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших природних лікувальних ресурсів

Розділ IV ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІКУВАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НА КУРОРТАХ

Стаття 20. Організація лікування на курортах

Стаття 21. Організація обслуговування на курортах

Стаття 22. Санаторно-курортні заклади

Розділ V ЕКОНОМІЧНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ КУРОРТІВ

Стаття 23. Економічні заходи забезпечення організації та функціонування курортів

Стаття 24. Економічне обгрунтування розвитку курорту та економічна оцінка його природних лікувальних ресурсів

Стаття 25. Фінансове забезпечення курортів

Стаття 26. Приватизація санаторно-курортних закладів

Розділ VI САНІТАРНА ОХОРОНА КУРОРТІВ

Стаття 27. Мета санітарної охорони курортів

Стаття 28. Поняття округу санітарної охорони

Стаття 29. Порядок встановлення меж та режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів

Стаття 30. Зони округу санітарної охорони

Стаття 31. Перша зона (зона суворого режиму)

Стаття 32. Друга зона (зона обмежень)

Стаття 33. Третя зона (зона спостережень)

Стаття 34. Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання населених пунктів

Розділ VII МОНІТОРИНГ І КАДАСТР ПРИРОДНИХ ТЕРИТОРІЙ КУРОРТІВ

Стаття 35. Моніторинг природних територій курортів

Стаття 36. Державний кадастр природних територій курортів України

Стаття 37. Державний кадастр природних лікувальних ресурсів України

Розділ VIII ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ КУРОРТІВ, ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 38. Органи, що здійснюють управління у сфері діяльності курортів

Стаття 39. Повноваження Кабінету Міністрів України

Стаття 40. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері курортів та інших центральних органів виконавчої влади

Стаття 41. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності курортів

Стаття 42. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курортів

Розділ IX ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КУРОРТИ

Стаття 43. Відповідальність за порушення законодавства про курорти

Розділ X МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 44. Участь України у міжнародному співробітництві

Стаття 45. Міжнародні договори

Прикінцеві положення