Про курорти
Стаття 16. Виявлення та облік природних лікувальних ресурсів

Ст. 16 ЗУ Про курорти від 05.10.2000 № 2026-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Виявлення природних лікувальних ресурсів здійснюється шляхом проведення комплексних медико-біологічних, кліматологічних, геолого-гідрологічних, курортологічних та інших дослідницьких робіт.

Медико-біологічна оцінка якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я на підставі даних дослідницьких робіт, зазначених у частині першій цієї статті.
{ Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

Визначені за результатами геолого-розвідувальних робіт експлуатаційні запаси родовищ лікувальних підземних мінеральних вод, лікувальних грязей та інших корисних копалин, що належать до природних лікувальних ресурсів, затверджуються та вносяться до Державного фонду родовищ, корисних копалин України і передаються для використання за призначенням відповідно до законодавства України.