Про лікарські засоби

Скачать бесплатно Закон України Про лікарські засоби від 04.04.1996 № 123/96-ВРЗакон України Про лікарські засоби від 04.04.1996 № 123/96-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про лікарські засоби 

Стаття 2. Визначення термінів 

Стаття 3. Державна політика у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів 

Стаття 4. Державне управління у сфері створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів 

Розділ II
СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Стаття 5. Суб'єкти створення лікарських засобів 

Стаття 6. Доклінічне вивчення лікарських засобів 

Стаття 7. Клінічні випробування лікарських засобів 

Стаття 8. Захист прав пацієнта (добровольця) 

Стаття 9. Державна реєстрація лікарських засобів 

Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Стаття 10. Умови виробництва лікарських засобів 

Стаття 11. Загальні вимоги до виробництва лікарських засобів 

Стаття 12. Маркування лікарських засобів 

Розділ IV
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Стаття 13. Поняття та завдання державного контролю якості лікарських засобів 

Стаття 14. Орган державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва 

Стаття 15. Повноваження посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів

Стаття 16. Правовий захист посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів

Розділ V
ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ ТА ВИВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Стаття 17. Порядок ввезення в Україну лікарських засобів 

Стаття 18. Вивезення лікарських засобів з України 

Розділ VI
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Стаття 19. Порядок торгівлі лікарськими засобами 

Стаття 20. Загальні вимоги до реалізації лікарських засобів 

Стаття 21. Реалізація (відпуск) лікарських засобів громадянам 

Стаття 22. Забезпечення населення лікарськими засобами на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань 

Стаття 23. Утилізація та знищення лікарських засобів 

Розділ VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 24. Фінансове забезпечення 

Стаття 25. Матеріально-технічне забезпечення 

Стаття 26. Інформаційне забезпечення 

Стаття 27. Відповідальність за порушення законодавства про лікарські засоби 

Стаття 28. Міжнародне співробітництво