Про металобрухт
Стаття 1. Визначення термінів

Ст. 1 ЗУ Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

металобрухт - непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів; ( Абзац другий статті 1 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

власник металобрухту - юридична або фізична особа, яка володіє, користується і розпоряджається належним їй металобрухтом у межах, визначених законом;

операції з металобрухтом - заготівля, переробка, металургійна переробка брухту чорних і кольорових металів; ( Абзац четвертий статті 1 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

збирання металобрухту - діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з переміщенням металобрухту від місця його утворення або знаходження до території розташування спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів; ( Абзац п'ятий статті 1 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000 )

заготівля металобрухту - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, зберіганням та реалізацією металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом; { Абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 }

переробка металобрухту - діяльність, пов'язана із доведенням металобрухту шляхом сортування або, в разі потреби, пресування, пакетування, дрібнення, різання до стану, який відповідає встановленим стандартам, нормам і правилам; вилучення металевої складової із шлаків металургійної переробки чорних та кольорових металів і їх сплавів; ( Абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

( Абзац восьмий статті 1 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

купівля та/або реалізація металобрухту - діяльність, пов'язана із передачею права власності на металобрухт іншому власнику в обмін на еквівалентну суму коштів або боргових зобов'язань; ( Абзац дев'ятий статті 1 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

( Абзац десятий статті 1 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах з використанням додаткових матеріалів та особливих технологічних режимів з метою зміни структури металу, доведення його хімічного складу до параметрів, які відповідають вимогам стандартів, та отримання легованої сталі, відповідних марок кольорових металів і їх сплавів із визначеними технологічними та експлуатаційними властивостями; ( Абзац одинадцятий статті 1 в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

спеціалізовані підприємства (суб'єкти господарювання всіх форм власності) - такі, які здійснюють операції з металобрухтом, мають у власності або закріплене за підприємствами на праві господарського відання вагове, брухтопереробне та вантажопідйомне обладнання, забезпечують згідно із законодавством пожежну, вибухову, екологічну і радіаційну безпеку; { Абзац дванадцятий статті 1 в редакції Закону N 2114-III від 16.11.2000; із змінами, внесеними згідно із Законами N 359-IV від 25.12.2002, N 3370-IV від 19.01.2006; в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами N 4075-VI від 07.12.2011, N 222-VIII від 02.03.2015 }

документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його встановленим стандартам, нормам і правилам, вибухову, пожежну, екологічну та радіаційну безпеку; ( Абзац тринадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

експортний сертифікат якості - документ, що підтверджує відповідність хімічного складу виробу маркам ливарних сплавів, стандартам, міжнародним стандартам, визначає спосіб виробництва, номер плавки та виданий власною акредитованою лабораторією, занесеною до реєстру центрального органу виконавчої влади з питань промислової політики; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002 )

побутовий металобрухт - непридатні для прямого використання вироби побутового призначення або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які втратили експлуатаційну цінність; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000 )

промисловий металобрухт - непридатні для прямого використання в промисловості та інших галузях економіки вироби або частини цих виробів, які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави і які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів; ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )

спеціалізовані металургійні переробні підприємства - підприємства, які відповідають вимогам, що ставляться цим Законом до спеціалізованого підприємства, мають у власності виробниче обладнання, яке забезпечує технологію металургійної переробки металобрухту, пов'язану зі зміною структури металу, його хімічного складу відповідно до стандартів, та пройшли атестацію в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

приймальний пункт спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства (далі - приймальний пункт) - виробничий підрозділ спеціалізованого або спеціалізованого металургійного переробного підприємства, на базі якого проводяться операції із заготівлі та переробки металобрухту. Кожний приймальний пункт повинен мати вагове, брухтопереробне, вантажопідйомне обладнання, а також відповідну ділянку з твердим покриттям, площа якої визначається його виробничими потребами відповідно до Закону; { Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002, в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007 }

первинна металургійна переробка металобрухту - переплавка металобрухту в металургійних агрегатах, виготовлення зливків, чушок, пластин та інших напівфабрикатів з невизначеними технологічними властивостями без використання додаткових матеріалів, які застосовуються при виробництві ливарних сплавів відповідно до стандартів. ( Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002 )