Про місцеве самоврядування в Україні

Скачать бесплатно Закон України Про місцеве самоврядування в Україні вiд 21.05.1997 № 280/97-ВРЗакон України Про місцеве самоврядування в Україні вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни, використані в цьому Законі

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

Стаття 3. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні

Стаття 4. Основні принципи місцевого самоврядування

Стаття 5. Система місцевого самоврядування

Стаття 6. Територіальні громади

Стаття 7. Місцевий референдум

Стаття 8. Загальні збори громадян

Стаття 9. Місцеві ініціативи

Стаття 10. Ради - представницькі органи місцевого самоврядування

Стаття 11. Виконавчі органи рад

Стаття 12. Сільський, селищний, міський голова

Стаття 13. Громадські слухання

Стаття 14. Органи самоорганізації населення

Стаття 14-1. Староста

Стаття 15. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування

Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад

Стаття 18-1. Відносини органів місцевого самоврядування із судами загальної юрисдикції

Стаття 19. Статут територіальної громади села, селища, міста

Стаття 20. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 21. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування

Стаття 22. Символіка територіальних громад сіл, селищ, міст, районів і областей

Стаття 23. Підняття Державного Прапора України

Стаття 24. Законодавство про місцеве самоврядування

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 1. Повноваження сільських, селищних, міських рад

Стаття 25. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад

Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

Глава 2. Повноваження виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад

Стаття 27. Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

Стаття 28. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

Стаття 29. Повноваження щодо управління комунальною власністю

Стаття 30. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

Стаття 31. Повноваження у галузі будівництва

Стаття 32. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту

Стаття 33. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Стаття 34. Повноваження у сфері соціального захисту населення

Стаття 35. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи

Стаття 37. Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою

Стаття 37-1. Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб

Стаття 38. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Стаття 38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги

Стаття 39. Повноваження щодо відзначення державними нагородами України

Стаття 40. Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад

Стаття 41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів

Глава 3. Сільський, селищний, міський голова

Стаття 42. Повноваження сільського, селищного, міського голови

Глава 4. Повноваження районних і обласних рад

Стаття 43. Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях

Стаття 44. Делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям

Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та
посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 45. Порядок формування рад

Стаття 46. Сесія ради

Стаття 47. Постійні комісії ради

Стаття 48. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 49. Депутат ради

Стаття 50. Секретар сільської, селищної, міської ради

Стаття 51. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Стаття 52. Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Стаття 53. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Стаття 54. Відділи, управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної у місті ради

Стаття 54-1. Повноваження старости

Стаття 55. Голова районної, обласної, районної у місті ради

Стаття 56. Заступник голови районної, районної у місті ради та перший заступник, заступник голови обласної ради

Стаття 57. Президія (колегія) районної, обласної ради

Стаття 58. Виконавчий апарат районної, обласної ради

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 59-1. Конфлікт інтересів

Розділ III
МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 60. Право комунальної власності

Стаття 61. Місцеві бюджети

Стаття 62. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів

Стаття 63. Доходи місцевих бюджетів

Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів

Стаття 65. Використання вільного залишку коштів місцевих бюджетів

Стаття 66. Збалансування місцевих бюджетів

Стаття 67. Фінансове забезпечення витрат, пов'язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та виконанням рішень органів державної влади

Стаття 68. Утворення цільових фондів

Стаття 69. Місцеві податки і збори

Стаття 70. Участь органів місцевого самоврядування у фінансово-кредитних відносинах

Розділ IV
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 71. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

Стаття 72. Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам

Стаття 73. Обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 74. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 75. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальними громадами

Стаття 76. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед державою

Стаття 77. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед юридичними і фізичними особами

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради

Стаття 79. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

Стаття 79-1. Дострокове припинення повноважень старости

Стаття 80. Дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення

Прикінцеві та перехідні положення