Про місцеве самоврядування в Україні
Стаття 64. Видатки місцевих бюджетів

Ст. 64 ЗУ Про місцеве самоврядування вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
1. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про місцевий бюджет; видатки, пов'язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, - відповідними рішеннями про районний та обласний бюджети.

{ Частина перша статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2457-VI від 08.07.2010 }

2. Сільські, селищні, міські, районні в містах ради та їх виконавчі органи самостійно розпоряджаються коштами відповідних місцевих бюджетів, визначають напрями їх використання.

3. Районні, обласні бюджети виконують місцеві державні адміністрації в цілях і обсягах, що затверджуються відповідними радами.

4. Видатки місцевого бюджету формуються відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України , для виконання повноважень органів місцевого самоврядування.

{ Частина четверта статті 64 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010 }

5. Видатки місцевого бюджету здійснюються із загального та спеціального фондів місцевого бюджету відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України.

{ Частина п'ята статті 64 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010 }

6. У складі витрат спеціального фонду місцевого бюджету виділяються витрати бюджету розвитку.

{ Частина шоста статті 64 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010 }

7. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов'язаної із здійсненням інвестиційної діяльності, здійснення інших заходів, пов'язаних з розширеним відтворенням, а також на погашення місцевого боргу.

{ Частина сьома статті 64 в редакції Закону N 2457-VI від 08.07.2010 }