Про місцеві державні адміністрації

Скачать бесплатно Закон України Про місцеві державні адміністрації вiд 09.04.1999 № 586-XIVЗакон України Про місцеві державні адміністрації вiд 09.04.1999 № 586-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Місцеві державні адміністрації та їх місце в системі органів виконавчої влади

Стаття 2. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 4. Статус та атрибути місцевих державних адміністрацій

Стаття 5. Склад і структура місцевих державних адміністрацій

Стаття 6. Акти місцевих державних адміністрацій

Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій

II. ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 8. Голови місцевих державних адміністрацій

Стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій

Стаття 10. Заступники голів місцевих державних адміністрацій

Стаття 11. Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Стаття 12. Вимоги до посадових осіб місцевих державних адміністрацій

III. КОМПЕТЕНЦІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ
Глава 1
ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 13. Питання, що вирішуються місцевими державними адміністраціями

Стаття 14. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень інших органів

Стаття 15. Об'єкти управління місцевих державних адміністрацій

Стаття 16. Здійснення державного контролю місцевими державними адміністраціями

Глава 2
ОСНОВНІ ГАЛУЗЕВІ ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 17. Повноваження в галузі соціально-економічного розвитку

Стаття 18. Повноваження в галузі бюджету та фінансів

Стаття 19. Повноваження в галузі управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення державної регуляторної політики

Стаття 20. Повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку

Стаття 21. Повноваження в галузі використання та охорони земель, природних ресурсів і охорони довкілля

Стаття 22. Повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді

Стаття 23. Повноваження в галузі соціального забезпечення та соціального захисту населення

Стаття 24. Повноваження в галузі зайнятості населення, праці та заробітної плати

Стаття 25. Повноваження в галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян

Стаття 26. Повноваження в галузі міжнародних та зовнішньоекономічних відносин

Стаття 27. Повноваження в галузі оборонної роботи

Стаття 28. Права місцевих державних адміністрацій

Стаття 29. Здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами

IV. ВІДНОСИНИ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ, ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України

Стаття 31. Відносини місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади

Стаття 32. Відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади

Стаття 33. Відносини обласної та районних місцевих державних адміністрацій

Стаття 34. Відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами

Стаття 35. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами

Стаття 36. Відносини місцевих державних адміністрацій з підприємствами, установами та організаціями

Стаття 37. Відносини місцевих державних адміністрацій з об'єднаннями громадян

Стаття 38. Відносини місцевих державних адміністрацій з громадянами

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 39. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій

Стаття 40. Повноваження перших заступників і заступників голови, інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій

Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Стаття 42. Організація діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій

Стаття 43. Оскарження, зупинення дії та скасування актів місцевих державних адміністрацій

Стаття 44. Апарат місцевих державних адміністрацій

Стаття 45. Регламенти діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 46. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ

Стаття 47. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій

Стаття 48. Умови оплати праці, соціального забезпечення посадових осіб місцевих державних адміністрацій

Стаття 49. Відповідальність посадових осіб місцевих державних адміністрацій

Стаття 50. Судове оскарження рішень місцевих державних адміністрацій

Заключні положення