Про місцеві державні адміністрації
Стаття 30. Відносини місцевих державних адміністрацій з Президентом України та Кабінетом Міністрів України

Ст. 30 ЗУ Про місцеві державні адміністації вiд 09.04.1999 № 586-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України.

Місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому.

{ Частину третю статті 30 виключено на підставі Закону N 796-VII ( 796-18 ) від 27.02.2014 }

Голови обласних державних адміністрацій інформують Президента України і Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними про виконання місцевою державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на відповідній території, вносять пропозиції з питань удосконалення чинного законодавства України і практики його реалізації, системи державного управління.