Про міжнародне приватне право

Скачать бесплатно Закон України Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 № 2709-IVЗакон України Про міжнародне приватне право від 23.06.2005 № 2709-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Стаття 3. Міжнародні договори України

Стаття 4. Визначення права, що підлягає застосуванню до приватноправових відносин з іноземним елементом

Стаття 5. Автономія волі

Стаття 6. Обсяг застосування права іноземної держави

Стаття 7. Правова кваліфікація

Стаття 8. Встановлення змісту норм права іноземної держави

Стаття 9. Зворотне відсилання та відсилання до права третьої держави

Стаття 10. Наслідки обходу закону

Стаття 11. Взаємність

Стаття 12. Застереження про публічний порядок

Стаття 13. Визнання документів, виданих органами іноземних держав

Стаття 14. Застосування імперативних норм

Стаття 15. Застосування права держави з множинністю правових систем

Розділ II КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Стаття 16. Особистий закон фізичної особи

Стаття 17. Цивільна правоздатність фізичної особи

Стаття 18. Цивільна дієздатність фізичної особи

Стаття 19. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

Стаття 20. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

Стаття 21. Ім'я фізичної особи

Стаття 22. Особисті немайнові права

Стаття 23. Реєстрація актів цивільного стану громадян України поза межами України

Стаття 24. Опіка та піклування

Стаття 25. Особистий закон юридичної особи

Стаття 26. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи

Стаття 27. Особистий закон іноземної організації, яка не є юридичною особою відповідно до права іноземної держави

Стаття 28. Обмеження повноважень органу або представника юридичної особи

Стаття 29. Національний режим діяльності іноземних юридичних осіб в Україні

Стаття 30. Участь держави та юридичних осіб публічного права у приватноправових відносинах з іноземним елементом

Розділ III КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ПРАВОЧИНІВ, ДОВІРЕНОСТІ, ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ

Стаття 31. Форма правочину

Стаття 32. Зміст правочину

Стаття 33. Сфера дії права, що застосовується до правочину

Стаття 34. Право, що застосовується до довіреності

Стаття 35. Позовна давність

Розділ IV КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Стаття 36. Право інтелектуальної власності

Стаття 37. Захист прав інтелектуальної власності

Розділ V КОЛІЗІЙНІ НОРМИ РЕЧОВОГО ПРАВА

Стаття 38. Загальні положення про право, що застосовується до права власності та інших речових прав

Стаття 39. Виникнення та припинення права власності та інших речових прав

Стаття 40. Право власності та інші речові права, відомості про які підлягають внесенню до державних реєстрів

Стаття 41. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що перебуває в дорозі

Стаття 42. Захист права власності та інших речових прав

Розділ VI КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стаття 43. Вибір права за згодою сторін договору

Стаття 44. Право, що застосовується до договору за відсутності згоди сторін про вибір права

Стаття 45. Право, що застосовується до договору споживання

Стаття 46. Право, що застосовується до засновницького договору юридичної особи з іноземною участю

Стаття 47. Сфера дії права, що застосовується до договору

Розділ VII КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стаття 48. Право, що застосовується до недоговірних зобов'язань

Стаття 49. Право, що застосовується до зобов'язань про відшкодування шкоди

Стаття 50. Право, що застосовується до відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Стаття 51. Право, що застосовується до набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

Розділ VIII КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Стаття 52. Право, що застосовується до трудових відносин

Стаття 53. Трудові відносини громадян України, які працюють за кордоном

Стаття 54. Особливості регулювання трудових відносин іноземців та осіб без громадянства, які працюють в Україні

Розділ IX КОЛІЗІЙНІ НОРМИ СІМЕЙНОГО ПРАВА

Стаття 55. Право на шлюб

Стаття 56. Форма і порядок укладення шлюбу в Україні

Стаття 57. Укладення шлюбу в консульській установі або дипломатичному представництві

Стаття 58. Дійсність шлюбу, укладеного за межами України

Стаття 59. Шлюбний договір

Стаття 60. Правові наслідки шлюбу

Стаття 61. Майнові відносини подружжя

Стаття 62. Форма вибору права для правових наслідків шлюбу

Стаття 63. Припинення шлюбу

Стаття 64. Визнання шлюбу недійсним

Стаття 65. Встановлення та оскарження батьківства

Стаття 66. Права та обов'язки батьків і дітей

Стаття 67. Зобов'язання щодо утримання

Стаття 68. Утримання родичів та інших членів сім'ї

Стаття 69. Усиновлення

Розділ Х КОЛІЗІЙНІ НОРМИ ЩОДО СПАДКУВАННЯ

Стаття 70. Спадкові відносини

Стаття 71. Спадкування нерухомого майна і майна, що підлягає державній реєстрації

Стаття 72. Здатність осіб на складання і скасування заповіту. Форма заповіту і акта його скасування

Розділ XI ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 73. Участь у процесі іноземних осіб

Стаття 74. Процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні

Розділ XII ПІДСУДНІСТЬ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ ДОРУЧЕНЬ

Стаття 75. Загальні правила підсудності судам України справ з іноземним елементом

Стаття 76. Підстави визначення підсудності справ судам України

Стаття 77. Виключна підсудність

Стаття 78. Компетенція інших органів України

Стаття 79. Судовий імунітет

Стаття 80. Судові доручення

Розділ XIII ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ

Стаття 81. Рішення іноземних судів, які можуть бути визнані та виконані в Україні

Стаття 82. Порядок визнання і виконання рішень іноземних судів

Прикінцеві положення