Про молоко та молочні продукти

Скачать бесплатно Закон України Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-IVЗакон України Про молоко та молочні продукти від 24.06.2004 № 1870-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові та організаційні основи забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів для життя та здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації, ввезення на митну територію та вивезення з митної території України.

Стаття 1. Терміни та їх визначення

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Основні засади державної політики щодо забезпечення безпечності та якості молока і молочних продуктів

Стаття 4. Вимоги до показників безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 5. Вимоги до пакування і маркування молочної сировини та молочних продуктів

Стаття 6. Вимоги до безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 7. Вилучення з обігу, переробка, утилізація, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством України

Стаття 8. Вимоги до технологічного обладнання та супутніх матеріалів

Стаття 9. Ветеринарно-санітарні вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктів

Стаття 10. Організація суб'єктами господарювання контролю за безпечністю та якістю молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 11. { Статтю 11 виключено на підставі Закону N 442-VII від 05.09.2013 }

Стаття 12. { Статтю 12 виключено на підставі Закону N 442-VII від 05.09.2013 }

Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктів господарювання

Стаття 14. Державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації, експорту та імпорту молока, молочної сировини та молочних продуктів

Стаття 15. Повноваження посадових осіб, які здійснюють державний контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки та реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів

Стаття 16. Державна підтримка виробників молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 17. { Статтю 17 виключено на підставі Закону N 402-V від 30.11.2006 }

Стаття 18. { Статтю 18 виключено на підставі Закону N 402-V від 30.11.2006 }

Стаття 19. { Статтю 19 виключено на підставі Закону N 402-V від 30.11.2006 }

Стаття 20. { Статтю 20 виключено на підставі Закону N 5462-VI від 16.10.2012 }

Стаття 21. Відповідальність за порушення норм цього Закону

Стаття 22. Міжнародне співробітництво у сфері забезпечення належної безпечності та якості молока, молочної сировини і молочних продуктів

Стаття 23. Прикінцеві положення