Про музеї та музейну справу

Скачать бесплатно Закон України Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВРЗакон України Про музеї та музейну справу від 29.06.1995 № 249/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення 

Стаття 2. Музейна справа та основні напрями діяльності музеїв 

Стаття 3. Національна музейна політика 

Стаття 4. Законодавство України про музеї та музейну справу 

Стаття 5. Національні, регіональні та профільні організації музеїв України. Участь у міжнародних організаціях 

Стаття 6. Види музеїв 

Стаття 7. Створення музеїв 

Стаття 8. Статут музею 

Стаття 9. Державна реєстрація музеїв 

Стаття 10. Ліквідація та реорганізація музеїв 

Стаття 11. Музейна територія 

Стаття 12. Користування природними ресурсами 

Стаття 13. Фінансування музеїв 

Стаття 14. Матеріально-технічне забезпечення музеїв 

Стаття 15. Музейний фонд України 

Стаття 15-1. Склад Музейного фонду України 

Стаття 15-2. Особливості здійснення права власності на музейні предмети, музейні колекції, музейні зібрання, предмети музейного значення Музейного фонду України 

Стаття 16. Музейні предмети Музейного фонду України у складі Державного реєстру національного культурного надбання 

Стаття 17. Облік, зберігання і використання документів Національного архівного фонду 

Стаття 18. Формування державної частини Музейного фонду України 

Стаття 19. Облік музейних предметів та предметів музейного значення 

Стаття 20. Переміщення музейних предметів та предметів музейного значення 

Стаття 21. Збереження Музейного фонду України 

Стаття 22. Порядок вивезення за межі України музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України 

Стаття 23. Страхування музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань Музейного фонду України та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до Музейного фонду України 

Стаття 24. Консервація і реставрація музейних предметів Музейного фонду України 

Стаття 25. Міжнародна діяльність музеїв 

Стаття 26. Державне управління музеями 

Стаття 27. Самоврядування музеїв 

Стаття 28. Гарантії прав і законних інтересів працівників музеїв 

Стаття 29. Гарантії майнових прав музеїв 

Стаття 30. Відповідальність за шкоду, завдану музею або музейному зібранню 

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства України про музеї та музейну справу