Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
Стаття 34. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами

Ст. 34 ЗУ Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 № 60/95-ВР


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах юридичних осіб особами, на яких відповідним наказом керівника юридичної особи покладено цей обов'язок, а в журналах фізичних осіб - підприємців, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, - безпосередньо такою особою. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
{ Стаття 34 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4617-VI від 22.03.2012, N 5460-VI від 16.10.2012 }