Про насіння і садивний матеріал

Скачать бесплатно Закон України Про насіння і садивний матеріал від 26.12.2002 № 411-IVЗакон України Про насіння і садивний матеріал від 26.12.2002 № 411-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає основні засади виробництва та обігу насіння і садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю за ними.

Дія цього Закону не поширюється на діяльність фізичних осіб щодо виробництва, зберігання, транспортування та/або використання насіння та садивного матеріалу для задоволення власних потреб, не пов’язаних із здійсненням господарської діяльності, а також на обіг насіння і садивного матеріалу генетично модифікованих організмів (рослин), що регулюється спеціальним законодавством.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Об’єкти насінництва та розсадництва

Стаття 3. Суб’єкти насінництва та розсадництва

Стаття 4. Законодавство України у сфері насінництва та розсадництва

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 5. Органи виконавчої влади, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері насінництва та розсадництва

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері насінництва та розсадництва

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері насінництва та розсадництва

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

Розділ III
СИСТЕМА НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 9. Організація системи насінництва та розсадництва

Стаття 10. Наукове забезпечення насінництва та розсадництва

Стаття 11. Державний резервний насіннєвий фонд

Стаття 12. Право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу

Стаття 12-1. Вимоги до реєстрів системи насінництва та розсадництва

Стаття 12-2. Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва

Стаття 12-3. Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів)

Стаття 12-4. Реєстр органів з оцінки відповідності

Стаття 12-5. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал

Стаття 13. Права та обов’язки суб’єктів насінництва та розсадництва

Стаття 14. Використання насіння і садивного матеріалу сортів рослин суб’єктами насінництва та розсадництва

Розділ IV
ОБІГ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ

Стаття 15. Введення в обіг насіння і садивного матеріалу

Стаття 16. Вимоги щодо визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу

Стаття 17. Визначення сортових і посівних якостей насіння та сортових і товарних якостей садивного матеріалу

Стаття 18. Проведення сертифікації насіння і садивного матеріалу

Стаття 18-1. Орган з оцінки відповідності

Стаття 18-2. Аудитори із сертифікації (агрономи-інспектори)

Стаття 19. Використання насіння і садивного матеріалу сортів, не занесених до Реєстру сортів рослин України

Стаття 20. Ввезення та вивезення насіння і садивного матеріалу

Стаття 21. Маркування та пакування насіння і садивного матеріалу

Стаття 22. Гарантії на насіння і садивний матеріал

Стаття 23. Арбітражне (експертне) визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу

Розділ V
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 24. Державний орган нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

Стаття 25. Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва

Стаття 26. Повноваження посадових осіб з питань нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва

Розділ VI
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 27. Державна підтримка селекції, насінництва та розсадництва

Розділ VII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва

Розділ VIII
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ НАСІННИЦТВА ТА РОЗСАДНИЦТВА

Стаття 29. Участь у міжнародному співробітництві у сфері насінництва та розсадництва

Прикінцеві положення