Про Національну поліцію

Скачать бесплатно Закон України Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIIIЗакон України Про Національну поліцію від 02.07.2015 № 580-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

 Цей Закон визначає правові засади організації та діяльності Національної поліції України, статус поліцейських, а також порядок проходження служби в Національній поліції України.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Національна поліція України

Стаття 2. Завдання поліції

Стаття 3. Правова основа діяльності поліції

Стаття 4. Міжнародне співробітництво поліції

Стаття 5. Взаємодія поліції з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

Стаття 5-1. Використання найменування та ознак належності до поліції

Розділ II
ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЛІЦІЇ

Стаття 6. Верховенство права

Стаття 7. Дотримання прав і свобод людини

Стаття 8. Законність

Стаття 9. Відкритість та прозорість

Стаття 10. Політична нейтральність

Стаття 11. Взаємодія з населенням на засадах партнерства

Стаття 12. Безперервність

Розділ III
СИСТЕМА ПОЛІЦІЇ ТА СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Стаття 13. Загальна система поліції

Стаття 14. Центральний орган управління поліції

Стаття 15. Територіальні органи поліції

Стаття 16. Основні повноваження Міністра внутрішніх справ України у відносинах з поліцією

Стаття 17. Поліцейський

Стаття 18. Основні обов’язки поліцейського

Стаття 19. Види відповідальності поліцейських

Стаття 20. Однострій поліцейських

Стаття 20-1. Вітання поліцейських під час перебування у строю

Стаття 21. Керівник та заступники керівника поліції

Стаття 22. Основні повноваження керівника поліції

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ПОЛІЦІЇ

Стаття 23. Основні повноваження поліції

Стаття 24. Додаткові повноваження поліції

Стаття 25. Повноваження поліції у сфері інформаційно-аналітичного забезпечення

Стаття 26. Формування інформаційних ресурсів поліцією

Стаття 27. Використання поліцією інформаційних ресурсів

Стаття 28. Відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів

Розділ V
ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАХОДИ

Стаття 29. Вимоги до поліцейського заходу

Стаття 30. Види поліцейських заходів

Стаття 31. Превентивні поліцейські заходи

Стаття 32. Перевірка документів особи

Стаття 33. Опитування особи

Стаття 34. Поверхнева перевірка

Стаття 35. Зупинення транспортного засобу

Стаття 36. Вимога залишити місце і обмеження доступу на визначену територію

Стаття 37. Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю

Стаття 38. Проникнення до житла чи іншого володіння особи

Стаття 39. Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ

Стаття 40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису

Стаття 41. Поліцейське піклування

Стаття 42. Поліцейські заходи примусу

Стаття 43. Порядок застосування поліцейських заходів примусу

Стаття 44. Застосування фізичної сили

Стаття 45. Застосування спеціальних засобів

Стаття 46. Застосування вогнепальної зброї

Розділ VI
ДОБІР НА ПОСАДУ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Стаття 47. Призначення на посади поліцейських

Стаття 48. Порядок призначення на посади поліцейських

Стаття 49. Вимоги до кандидатів на службу в поліції

Стаття 50. Перевірка кандидата на службу в поліції

Стаття 51. Поліцейські комісії

Стаття 52. Конкурс на посаду поліцейського

Стаття 53. Оприлюднення інформації про проведення конкурсу

Стаття 54. Документи, які подають для участі в конкурсі

Стаття 55. Порядок проведення конкурсної процедури

Стаття 56. Призначення на посаду поліцейського

Стаття 57. Атестування поліцейських

Стаття 58. Безстроковість призначення на посаду поліцейського

Розділ VII
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ В ПОЛІЦІЇ

Стаття 59. Служба в поліції

Стаття 60. Правове регулювання служби в поліції

Стаття 61. Обмеження, пов’язані зі службою в поліції

Стаття 62. Гарантії професійної діяльності поліцейського

Стаття 63. Контракт про проходження служби в поліції

Стаття 64. Присяга працівника поліції

Стаття 65. Переміщення поліцейських в органах, закладах та установах поліції

Стаття 66. Службове сумісництво поліцейських

Стаття 67. Перебування поліцейських у розпорядженні

Стаття 68. Порядок призначення поліцейських на посади під час здійснення реорганізації

Стаття 69. Порядок тимчасового виконання обов’язків поліцейським

Стаття 70. Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків (посади)

Стаття 71. Відрядження поліцейських до державних (міждержавних) органів, установ та організацій із залишенням на службі в поліції

Стаття 72. Професійне навчання поліцейських

Стаття 73. Первинна професійна підготовка

Стаття 74. Підготовка поліцейських у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання

Стаття 75. Післядипломна освіта поліцейських

Стаття 76. Граничний вік перебування на службі в поліції

Стаття 77. Звільнення зі служби в поліції

Стаття 78. Стаж служби в поліції

Стаття 79. Особові справи поліцейських

Стаття 80. Види спеціальних звань поліцейських

Стаття 81. Присвоєння первинних спеціальних звань

Стаття 82. Присвоєння чергових спеціальних звань поліції

Стаття 83. Строки вислуги в спеціальних званнях поліції

Стаття 84. Присвоєння спеціальних звань достроково та присвоєння спеціального звання на один ступінь вище від звання, передбаченого займаною штатною посадою

Стаття 85. Пониження та позбавлення спеціальних звань поліції

Розділ VIII
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ПОЛІЦІЇ

Стаття 86. Звіт про поліцейську діяльність

Стаття 87. Прийняття резолюції недовіри керівникам органів поліції

Стаття 88. Взаємодія між керівниками територіальних органів поліції та представниками органів місцевого самоврядування

Стаття 89. Спільні проекти з громадськістю

Стаття 90. Залучення громадськості до розгляду скарг на дії чи бездіяльність поліцейських

Розділ IX
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

Стаття 91. Службовий час і час відпочинку поліцейських

Стаття 92. Відпустки поліцейських

Стаття 93. Обчислення тривалості відпусток поліцейських

Стаття 94. Грошове забезпечення поліцейських

Стаття 95. Медичне забезпечення поліцейських

Стаття 96. Житлове забезпечення поліцейських

Стаття 97. Одноразова грошова допомога в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського

Стаття 98. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги

Стаття 99. Розміри одноразової грошової допомоги

Стаття 100. Призначення одноразової грошової допомоги

Стаття 101. Підстави, за яких призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються

Стаття 102. Пенсійне забезпечення поліцейських

Стаття 103. Навчання дітей поліцейських

Стаття 104. Захист прав та законних інтересів працівників поліції

Розділ X
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІЦІЇ

Стаття 105. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення поліції

Прикінцеві та перехідні положення