Про нотаріат
Стаття 12. Анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю

Ст. 12 ЗУ Про нотаріат вiд 02.09.1993 № 3425-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути анульовано Міністерством юстиції України:

{ Пункт 1 частини першої статті 12 виключено на підставі Закону N 5208-VI від 06.09.2012 }

2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках: { Абзац перший пункту 2 частини першої статті 12 в редакції Закону N 3271-VI від 21.04.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1666-VIII від 06.10.2016 }

а) втрати громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;

б) винесення щодо нотаріуса обвинувального вироку суду, який набрав чинності;

в) винесення ухвали про застосування щодо нотаріуса примусових заходів медичного характеру, що набрала законної сили;

г) закриття кримінального провадження щодо нотаріуса з нереабілітуючих підстав; { Підпункт "г" пункту 2 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 4652-VI від 13.04.2012, N 5208-VI від 06.09.2012 }

д) винесення рішення суду, що набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи, яка виконує обов'язки нотаріуса, визнання її недієздатною або безвісно відсутньою, оголошення її померлою;

е) неодноразового порушення нотаріусом чинного законодавства або грубого порушення закону, яке завдало шкоди інтересам держави, підприємств, установ, організацій, громадян при вчиненні нотаріальних дій та/або інших дій, покладених на нотаріуса відповідно до закону;
{ Підпункт "е" пункту 2 частини першої статті 12 в редакції Закону N 1666-VIII від 06.10.2016 }

є) невідповідності нотаріуса займаній посаді внаслідок стану здоров'я, що перешкоджає нотаріальній діяльності;

ж) порушення нотаріусом вимог, передбачених частиною четвертою статті 3, частиною першою статті 8 та статтею 9 цього Закону; { Підпункт "ж" пункту 2 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }

з) набрання законної сили рішенням суду про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні ним нотаріальної дії; { Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "з" згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008 }

и) знищення чи втрати нотаріусом або з його вини архіву нотаріуса або окремих документів; { Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "и" згідно із Законом N 614-VI від 01.10.2008; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }

і) неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики, затверджених Міністерством юстиції України; { Пункт 2 частини першої статті 12 доповнено підпунктом "і" згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }

3) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Нотаріальної палати України, у разі неодноразового порушення нотаріусом правил професійної етики.
{ Частину першу статті 12 доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }

Рішення про анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю може бути оскаржено до суду.
{ Частина друга статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5208-VI від 06.09.2012 }