Про об єкти підвищеної небезпеки

Скачать бесплатно Закон України Про об єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-IIIЗакон України Про об єкти підвищеної небезпеки від 18.01.2001 № 2245-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист життя і здоров'я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об'єктах шляхом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації наслідків.

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Стаття 3. Державний нагляд та контроль у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Стаття 5. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Стаття 6. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Стаття 7. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських рад та інших рад у сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки

Стаття 8. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності

Стаття 9. Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки

Стаття 10. Декларація безпеки

Стаття 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

Стаття 12. Будівництво (реконструкція) об’єктів підвищеної небезпеки здійснюється суб’єктами господарювання відповідно до Закону України Про регулювання містобудівної діяльності

Статтю 13 виключено на підставі Закону N 1193-VII від 09.04.2014

Стаття 14. Розслідування аварій на об'єктах підвищеної небезпеки

Стаття 15. Надання інформації та право на одержання інформації про об'єкти підвищеної небезпеки

Стаття 16. Відшкодування шкоди, заподіяної аварією на об'єкті підвищеної небезпеки

Стаття 17. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Стаття 18. Міжнародне співробітництво

Стаття 19. Прикінцеві положення

Прикінцеві положення