Про оборону України

Скачать бесплатно Закон України Про оборону України від 06.12.1991 № 1932-XIIЗакон України Про оборону України від 06.12.1991 № 1932-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАСАДИ ОБОРОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВИ ДО ОБОРОНИ

Стаття 1. Визначення основних термінів

Стаття 2. Основи оборони України

Стаття 3. Підготовка держави до оборони

Стаття 4. Відсіч збройній агресії проти України

Розділ II
ЮПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБОРОНИ

Стаття 5. Верховна Рада України

Стаття 6. Президент України

Стаття 7. Рада національної безпеки і оборони України

Стаття 8. Ставка Верховного Головнокомандувача

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборони

Стаття 10. Основні функції Міністерства оборони України

Стаття 11. Основні функції Генерального штабу Збройних Сил України

Стаття 12. Завдання інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та правоохоронних органів

Стаття 13. Діяльність центральних та інших органів виконавчої влади у сфері оборони

Стаття 14. Діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері оборони

Стаття 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони

Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони

Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Розділ III
ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Стаття 18. Територіальна оборона України

Стаття 19. Цивільний захист України

Розділ IV
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОБОРОНУ УКРАЇНИ

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про оборону України

Прикінцеві положення