Про оренду землі

Скачать бесплатно Закон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIVЗакон Укрїни Про оренду землі від 06.10.1998 № 161-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Оренда землі

Стаття 2. Правові засади оренди землі

Стаття 3. Об'єкти оренди землі

Стаття 4. Орендодавці землі

Стаття 5. Орендарі землі

Стаття 6. Право оренди землі

Стаття 7. Перехід права на оренду земельної ділянки

Стаття 8. Суборенда земельних ділянок

Стаття 8-1. Відчуження орендарем права на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності

Стаття 8-2. Особливості набуття і реалізації права оренди на земельні ділянки, розташовані у масиві земель сільськогосподарського призначення

Стаття 9. Переважне право орендаря на отримання орендованої земельної ділянки у власність

Стаття 10. Права третіх осіб на орендовану земельну ділянку

Стаття 11. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта оренди

Стаття 12. Страхування об'єкта оренди

Розділ II
ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Стаття 13. Поняття договору оренди землі

Стаття 14. Форма договору оренди землі

Стаття 15. Умови договору оренди землі

Стаття 16. Порядок укладення договору оренди землі

Стаття 17. Передача об'єкта оренди

{Статтю 18 виключено на підставі Закону № 1878-VI від 11.02.2010}

Стаття 19. Строк дії договору оренди землі

{Статтю 20 виключено на підставі Закону № 1878-VI від 11.02.2010}

Розділ III
ОРЕНДНА ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

Стаття 21. Орендна плата за землю

Стаття 22. Форма орендної плати

Стаття 23. Зміна орендної плати

Розділ IV
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦІВ
І ОРЕНДАРІВ, ЗАХИСТ ЇХ ПРАВ

Стаття 24. Права та обов'язки орендодавця

Стаття 25. Права та обов'язки орендаря

Стаття 26. Витрати орендаря, пов'язані з використанням нерухомого майна

Стаття 27. Захист прав орендаря та орендодавця на орендовану земельну ділянку

Стаття 28. Відшкодування збитків, завданих орендарю

Стаття 29. Відшкодування збитків унаслідок зміни стану орендованої земельної ділянки

Розділ V
ЗМІНА, ПРИПИНЕННЯ І ПОНОВЛЕННЯ ДОГОВОРУ
ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Стаття 30. Зміна умов договору оренди землі

Стаття 31. Припинення договору оренди землі

Стаття 32. Припинення договору оренди землі шляхом його розірвання

Стаття 32-1. Розірвання договору оренди земельної ділянки державної чи комунальної власності у разі необхідності надання її для суспільних потреб

Стаття 33. Поновлення договору оренди землі

Стаття 34. Наслідки припинення або розірвання договору оренди землі

Розділ VI
РОЗГЛЯД СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА
ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

Стаття 35. Розгляд спорів, пов'язаних з орендою землі

Стаття 36. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за договором оренди землі

Розділ VII
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

Стаття 37. Міжнародні договори

Прикінцеві положення

Перехідні положення