Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
Стаття 4. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Ст. 4 ЗУ Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень від 02.06.2016 № 1403-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється з дотриманням принципів:

 

1) верховенства права;

 

2) законності;

 

3) незалежності;

 

4) справедливості, неупередженості та об’єктивності;

 

5) обов’язковості виконання рішень;

 

6) диспозитивності;

 

7) гласності та відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами;

 

8) розумності строків виконавчого провадження;

 

9) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.

 

2. Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.

 

3. До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв’язку із здійсненням професійної діяльності.

 

Обов’язок зберігати професійну таємницю поширюється на особу і після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного виконавця.

 

Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.

 

4. Державний виконавець, приватний виконавець зобов’язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.

 

Конфліктом інтересів у цілях застосування цього Закону вважається суперечність між особистими інтересами державного виконавця або приватного виконавця та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання державним виконавцем або приватним виконавцем його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення примусового виконання рішень.