Про основи містобудування

Скачать бесплатно Закон України Про основи містобудування № 2780-XII от 16.11.1992Закон України Про основи містобудування № 2780-XII от 16.11.1992 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади містобудівної діяльності в Україні і спрямований на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього природного оточення, раціонального природокористування та збереження культурної спадщини.

Розділ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Містобудування

Стаття 2. Головні напрями містобудівної діяльності

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

{ Статтю 4 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Стаття 5. Основні вимоги до містобудівної діяльності

Стаття 6. Законодавство України про містобудування

Розділ 2
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Стаття 7. Органи, що здійснюють державне регулювання у сфері містобудування

Стаття 8. Зміст державного регулювання у сфері містобудування

Стаття 9. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері містобудування

Стаття 10. Компетенція Автономної Республіки Крим у сфері містобудування

Стаття 11. Компетенція обласних і районних рад у сфері містобудування

Стаття 12. Компетенція сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у сфері містобудування

Стаття 13. Компетенція місцевих державних адміністрацій в сфері містобудування

Стаття 14. Компетенція виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері містобудування

Стаття 15. Компетенція уповноважених органів у сфері містобудування

Розділ 3
БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ, ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ, НОРМИ І ПРАВИЛА У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ. МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Стаття 16. Будівельні норми, державні стандарти, норми і правила

Стаття 17. Містобудівна документація

Стаття 18. Реалізація містобудівної документації

Стаття 19. Забезпечення сталого розвитку населених пунктів та екологічної безпеки територій при здійсненні планування і забудови територій

Розділ 4
ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ У МІСТОБУДУВАННІ. МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Стаття 20. Регулювання земельних відносин у містобудуванні

Стаття 21. Визначення територій та використання земель для містобудівних потреб

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 3038-VI від 17.02.2011 }

Розділ 5
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Стаття 24. Державний контроль у сфері містобудування

Стаття 25. Відповідальність за порушення містобудівного законодавства

Стаття 26. Вирішення спорів з питань містобудування

Розділ 6
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ МІСТОБУДУВАННЯ

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері містобудування

Стаття 28. Міжнародні договори