Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі

Скачать бесплатно Закон України Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі від 10.07.1996 № 290/96-ВРЗакон України Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі від 10.07.1996 № 290/96-ВР ЗмістВтратив чинність

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про приватизацію

Р о з д і л II
ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ, ЯКІ ПЕРЕРОБЛЯЮТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ СИРОВИНУ ТА ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ І НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРОВИРОБНИКАМ

Стаття 2. Спосіб приватизації

Стаття 3. Пільги на придбання акцій

Стаття 4. Порядок розподілу акцій

Р о з д і л III
ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА РАДГОСПІВ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Стаття 5. Спосіб приватизації майна

Стаття 6. Безоплатна передача частки державного майна (акцій)

Стаття 7. Приватизація частки державного майна (акцій), що залишилася після безоплатної його (їх) передачі

Стаття 8. Приватизація майна державних сільськогосподарських підприємств, створених на базі колгоспів та міжгосподарських підприємств

Стаття 9. Приватизація майна сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень

Стаття 10. Приватизація майна в зоні відселення

Стаття 11. Приватизація майна радгоспів-технікумів і дослідних господарств

Р о з д і л IV
ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ РИБНОЇ ГАЛУЗІ

Стаття 12. Приватизація майна рибних господарств

Стаття 13. Приватизація майна підприємств та організацій, що обслуговують рибні господарства

Стаття 14. Приватизація майна переробних підприємств та об'єктів океанічного рибопромислового флоту

Р о з д і л V
ПРИВАТИЗАЦІЯ МАЙНА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 15. Спосіб приватизації

Стаття 16. Порядок розподілу акцій

Р о з д і л VI
ІНШІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Стаття 17. Приватизація об'єктів незавершеного будівництва

Стаття 18. Термін збереження спеціалізації підприємств, що приватизуються

Стаття 19. Використання об'єктів соціально-побутового призначення

Стаття 20. Приватизація часток (паїв) держави в майні підприємств та інших суб’єктів господарювання, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності

Стаття 21. Перетворення підприємств, створених шляхом викупу державного майна, зданого в оренду, у відкриті акціонерні товариства

Стаття 22. Використання коштів, одержаних від приватизації майна підприємств агропромислового комплексу

Стаття 23. Порядок приватизації майна окремих радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств

Стаття 24. Використання аудиторських послуг та оплата за посвідчення договорів купівлі-продажу майна під час його приватизації

Стаття 25. Приватизація підприємств та організацій агропромислового комплексу, що здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України

Стаття 26. Управління часткою державного майна (акцій)

Стаття 27. Приватизація майна підсобних сільських господарств підприємств, установ та організацій

Стаття 28. Заключні положення

Прикінцеві положення