Про оздоровлення та відпочинок дітей

Скачать бесплатно Закон України Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VIЗакон України Про оздоровлення та відпочинок дітей від 04.09.2008 № 375-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та відповідальність усіх учасників процесу.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 3. Основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 4. Система оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 6. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Стаття 7. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

Стаття 8. Професійні спілки, об'єднання громадян, фонди, підприємства, установи та організації

Розділ II
ОСНОВНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ У СФЕРІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

Стаття 9. Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 10. {Статтю 10 виключено на підставі Закону № 1401-VI від 21.05.2009}

Стаття 11. Страхування дітей на час їх перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Стаття 12. Науково-методичне та інформаційне забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Розділ III
ДИТЯЧІ ЗАКЛАДИ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Стаття 13. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку

Стаття 14. Типи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Стаття 15. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Стаття 16. Органи управління дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 17. Правила поведінки в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку

Стаття 18. Права дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 19. Обов'язки дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 20. Матеріально-технічна база дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 20-1. Відповідальність посадових осіб дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 21. Штатний розпис дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 22. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Розділ IV
ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ДІТЯМ ПОСЛУГ З ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ

Стаття 23. Порядок прийому дитини до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 24. Фінансування послуг з оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 25. Соціальна підтримка оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 26. Платні послуги у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 27. Оздоровлення та відпочинок груп дітей за кордоном

Стаття 28. Вимоги щодо прийняття дітей на оздоровлення та відпочинок

Розділ V
УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

Стаття 29. Учасники процесу оздоровлення та відпочинку дітей

Стаття 30. Права та обов'язки дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Стаття 31. Права та обов'язки батьків або інших законних представників

Стаття 32. Працівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Стаття 33. Права, обов'язки та відповідальність працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Стаття 34. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Розділ VI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ

Стаття 35. Міжнародне співробітництво у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

Прикінцеві положення