Про пенсії за особливі заслуги перед Україною
Стаття 5.

Ст. 5 ЗУ Про пенсії за особливі заслуги перед Україною № 1767-III від 01.06.2000


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у таких розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність:

від 35 до 40 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 1 і 8 статті 1 цього Закону; { Абзац другий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3496-VI від 14.06.2011 }

від 25 до 35 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 2-5 статті 1 цього Закону;

від 20 до 25 відсотків - особам, зазначеним у пунктах 6 і 7 статті 1 цього Закону. { Абзац четвертий частини першої статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1343-VI від 19.05.2009 }

Розмір надбавки визначається згідно із схемою визначення розмірів надбавок залежно від заслуг перед Україною, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення. У разі якщо особа одночасно має право на надбавку з кількох підстав, передбачених статтею 1 цього Закону, встановлюється надбавка, що є більшою у максимальному розмірі.
{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 421-IV від 26.12.2002; в редакції Закону N 2148-VIII від 03.10.2017 }

Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення за встановленням пенсії або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття права. Днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому заяви про встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма необхідними документами. Якщо заява про встановлення пенсії за особливі заслуги надсилається поштою і до неї додаються всі необхідні документи, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі якщо до заяви додані не всі необхідні документи, територіальний орган Пенсійного фонду України повідомляє заявникові, які документи мають бути подані додатково. Якщо такі документи будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність подання додаткових документів, днем звернення за встановленням пенсії за особливі заслуги вважається день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.
{ Частина третя статті 5 в редакції Закону N 421-IV від 26.12.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2381-IV від 20.01.2005; в редакції Закону N 2148-VIII від 03.10.2017 }

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, територіальний орган Пенсійного фонду України здійснює перерахунок пенсії за особливі заслуги з дати, з якої встановлено новий розмір прожиткового мінімуму.
{ Частина четверта статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 421-IV від 26.12.2002; в редакції Закону N 2148-VIII від 03.10.2017 } { Стаття 5 в редакції Закону N 91-IV від 11.07.2002; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI від 16.10.2012 }