Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення

Ст. 12 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

{ Назва статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення належать: { Абзац перший статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

розроблення і реалізація місцевих програм у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення, участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері; { Абзац другий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм; { Статтю 12 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5459-VI від 16.10.2012 }

прийняття рішень про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 997-V від 27.04.2007, N 2047-VIII від 18.05.2017 }

забезпечення виконання правил і норм користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; { Абзац п'ятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

забезпечення дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, обмеження або заборона використання питної води для промислових потреб, відповідальність за належне забезпечення жителів міст, інших населених пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам, відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення; { Абзац шостий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

складання протоколів про адміністративні правопорушення, прийняття рішень про накладення штрафів, а так само застосування інших санкцій до підприємств питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у разі порушення ними законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац сьомий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

розроблення та реалізація проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання, та санітарно-захисних зон об’єктів централізованого водовідведення; { Абзац восьмий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

ліцензування господарської діяльності із централізованого водопостачання та водовідведення, обсяги якої встановлюються ліцензійними умовами; { Абзац статті 12 в редакції Закону N 2479-VI від 09.07.2010 }

вирішення інших питань у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до законів України. { Абзац десятий статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }