Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Стаття 22. Права та обов'язки споживачів питної води, послуг з питного водопостачання та водовідведення

Ст. 22 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

{ Назва статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

Споживачі питної води, послуг з питного водопостачання та водовідведення мають право на: { Абзац перший частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним стандартам, кількість і режим подачі якої визначаються на договірних засадах в обсязі, не меншому від нормативів питного водопостачання;

одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість питної води, зворотних вод, обсяги її реалізації, режими подачі та порядку розрахунку тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення; { Абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; { Частину першу статті 22 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

організацію та проведення громадського обговорення в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та водовідведення відповідно до закону; { Абзац п'ятий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

участь представників громадськості у перевірках, які проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням встановленого режиму перебування на території об'єктів питного водопостачання та водовідведення; { Абзац шостий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

пред'явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним стандартам, інших порушень законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення; { Абзац сьомий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

підключення в установленому порядку до централізованого водопостачання та водовідведення.

Споживачі питної води зобов'язані:

своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоків із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

не допускати забруднення, засмічення та виснаження джерел питного водопостачання і пошкодження об'єктів питного водопостачання і водовідведення;

вчасно повідомляти підприємства питного водопостачання про виявлені пошкодження на об'єктах централізованого питного водопостачання і водовідведення, які їм належать або якими вони користуються;

не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в приміщеннях;

утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

у разі внесення не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежувати власне використання питної води до рівня екологічної броні питного водопостачання; ( Частину другу статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV від 18.11.2004 )

забезпечувати безперешкодний доступ відповідальних представників підприємств питного водопостачання до власних водопровідних мереж та обладнання для контролю за рівнем споживання питної води, а також для виконання відключення і обмеження споживання відповідно до встановленого порядку. В разі перешкоди у доступі зазначених представників до водопровідних мереж та обладнання споживача посадові особи такого споживача несуть відповідальність відповідно до закону. ( Частину другу статті 22 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV  від 18.11.2004 )