Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення
Стаття 23. Права та обов'язки підприємств питного водопостачання та централізованого водовідведення

Ст. 23 ЗУ Про питну воду та питне водопостачання від 10.01.2002 № 2918-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

{ Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення мають право: { Абзац перший частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення з їх обгрунтуванням;

здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з водопровідних мереж та обладнання, забезпечувати встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку питної води відповідно до Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"; { Абзац третій частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017; в редакції Закону N 2119-VIII від 22.06.2017 }

у разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за використану питну воду обмежити його питне водопостачання до рівня екологічної броні питного водопостачання; { Абзац четвертий частини першої статті 23 в редакції Закону N 2196-IV від 18.11.2004 }

видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до систем централізованого питного водопостачання та водовідведення, а також на повторне використання очищеної стічної води та осаду, за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин; { Абзац п’ятий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

обмежувати або припиняти роботу об'єктів централізованого питного водопостачання у разі виникнення необхідності оперативного реагування на погіршення якості води в джерелах питного водопостачання і неможливості доведення її до вимог державних стандартів з повідомленням про таке відключення та його причини органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів державної санітарно-епідеміологічної служби, а також споживачів. { Абзац шостий частини першої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

{ Абзац сьомий частини першої статті 23 виключено на підставі Закону N 124-VIII від 15.01.2015 }

Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення зобов'язані забезпечити: { Абзац перший частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

виробництво та постачання споживачам питної води відповідно до умов договору;

подачу води для протипожежних потреб;

впровадження новітніх технологій виробництва питної води, водовідведення та очищення стічних вод, ресурсозберігаючих технологій та обладнання, повторного використання очищених стічних вод та осаду, очищення стічних вод та вжиття заходів щодо обробки та утилізації осаду стічних вод; { Абзац четвертий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII  від 18.05.2017 }

участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів централізованого питного водопостачання і водовідведення, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання води;

відшкодування збитків, завданих юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що сталося з їх вини; { Абзац шостий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

вжиття заходів щодо забезпечення населення питною водою у випадках порушень функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації); { Абзац сьомий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }

вирішення ситуаційних питань, пов'язаних з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання та водовідведення (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі). { Абзац восьмий частини другої статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2047-VIII від 18.05.2017 }