Про платіжні системи та переказ коштів в Україні
Стаття 19. Зберігання електронних документів та архіви електронних документів

Ст. 19 ЗУ Про платіжні системи та переказ коштів в Україні від 05.04.2001 № 2346-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

19.1. Порядок і строки зберігання, а також процедура знищення електронних документів, що застосовуються при проведенні переказу, встановлюються Національним банком України. Строки зберігання цих документів мають бути не меншими, ніж строки, встановлені для паперових документів аналогічного призначення.

19.2. Електронні документи зберігаються на носіях інформації у формі, що дозволяє перевірити цілісність, достовірність та авторство електронних документів на цих носіях. { Абзац перший пункту 19.2 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

У разі неможливості зберігання електронних документів протягом часу, встановленого для відповідних паперових документів, мають бути застосовані заходи щодо дублювання цих електронних документів на декількох носіях інформації та їх періодичне копіювання.

Копіювання електронних документів з метою їх подальшого зберігання має здійснюватися згідно з існуючим в установах порядком обліку та копіювання документів. При копіюванні електронного документа з носія інформації обов'язково має бути виконана перевірка цілісності, достовірності та авторства даних на цьому носії. { Абзац третій пункту 19.2 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5284-VI від 18.09.2012 }

У разі неможливості зберігання електронних документів із забезпеченням цілісності даних на носіях інформації протягом строку, встановленого для паперових документів, електронні документи повинні зберігатися у вигляді завіреної установою паперової копії.

19.3. Створення архівів електронних документів, подання електронних документів до архівних установ України та їх зберігання в цих установах здійснюються в порядку, встановленому законодавством України.