Про політичні партії в Україні

Скачать бесплатно Закон України Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-IIIЗакон України Про політичні партії в Україні від 05.04.2001 № 2365-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії 

Стаття 2. Поняття політичної партії 

Стаття 3. Правова основа і регламентація діяльності політичних партій 

Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій 

Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій 

Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження 

Стаття 7. Програма політичної партії 

Стаття 8. Статут політичної партії 

Стаття 9. Найменування та символіка політичної партії

Стаття 10. Створення політичної партії 

Стаття 11. Реєстрація політичної партії

Стаття 12. Права політичних партій 

Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій 

Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій 

Стаття 15. Обмеження у здійсненні внесків на підтримку політичних партій

Стаття 16. Здійснення повноважень власника щодо майна, яке є власністю політичної партії 

Стаття 17. Фінансова звітність політичної партії 

Стаття 17-1. Форми державного фінансування політичних партій

Стаття 17-2. Щорічний обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій

Стаття 17-3. Підстави та порядок отримання політичною партією права на державне фінансування її статутної діяльності

Стаття 17-4. Відшкодування витрат політичної партії, пов’язаних з фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

Стаття 17-5. Порядок виділення та розподілу між політичними партіями коштів на фінансування їхньої статутної діяльності

Стаття 17-6. Підстави та порядок повернення політичною партією коштів, отриманих на фінансування її статутної діяльності

Стаття 17-7. Зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії

Стаття 17-8. Припинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії

Стаття 17-9. Державний контроль за цільовим використанням політичною партією коштів, виділених з державного бюджету на фінансування її статутної діяльності

Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій 

Стаття 19. Заходи, які можуть вживатися до політичних партій 

Стаття 20. Попередження про недопущення незаконної діяльності 

Стаття 21. Заборона політичної партії 

Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії 

Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії 

Стаття 24. Анулювання реєстрації

Заключні положення