Про позашкільну освіту

Скачать бесплатно Закон України Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-IIIЗакон України Про позашкільну освіту від 22.06.2000 № 1841-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Законодавство України про позашкільну освіту 

Стаття 3. Завдання Закону України "Про позашкільну освіту" 

Стаття 4. Позашкільна освіта 

Стаття 5. Структура позашкільної освіти 

Стаття 6. Здобуття позашкільної освіти 

Стаття 7. Мова навчання і виховання у позашкільній освіті 

Стаття 8. Основні завдання позашкільної освіти 

Стаття 9. Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти

Стаття 10. Органи управління позашкільною освітою. Державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти

Стаття 11. Управління та громадське самоврядування закладу позашкільної освіти

Стаття 12. Заклад позашкільної освіти

Стаття 13. Установчі документи закладу позашкільної освіти

Стаття 14. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу позашкільної освіти

Стаття 15. Основні напрями позашкільної освіти 

Стаття 16. Освітня програма та планування діяльності закладу позашкільної освіти

Стаття 17. Тривалість занять та режим роботи закладу позашкільної освіти

Стаття 18. Форми організації позашкільної освіти 

Стаття 19. Учасники навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі 

Стаття 20. Права, обов'язки та соціальний захист вихованців, учнів і слухачів закладу позашкільної освіти

Стаття 21. Педагогічні працівники закладу позашкільної освіти

Стаття 22. Педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

Стаття 23. Трудові відносини в системі позашкільної освіти 

Стаття 24. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

Стаття 25. Атестація педагогічних працівників закладу позашкільної освіти

Стаття 26. Фінансово-господарська діяльність закладу позашкільної освіти

Стаття 27. Матеріально-технічна база закладу позашкільної освіти

Стаття 28. Платні послуги у сфері позашкільної освіти 

Стаття 29. Міжнародне співробітництво у системі позашкільної освіти

Стаття 30. Відповідальність за порушення законодавства про позашкільну освіту 

Прикінцеві положення