Про правила етичної поведінки

Скачать бесплатно Закон України Про правила етичної поведінки від 17.05.2012 № 4722-VIЗакон України Про правила етичної поведінки від 17.05.2012 № 4722-VI ЗмістВтратив чинність

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону

Стаття 3. Правове регулювання відносин щодо етичної поведінки

Стаття 4. Дія цього Закону в часі

Стаття 5. Правила етичної поведінки

Стаття 6. Законність

Стаття 7. Пріоритет інтересів

Стаття 8. Політична неупередженість

Стаття 9. Толерантність

Стаття 10. Об’єктивність

Стаття 11. Компетентність і ефективність

Стаття 12. Формування довіри до влади

Стаття 13. Конфіденційність

Стаття 14. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень

Стаття 15. Недопущення конфлікту інтересів

Стаття 16. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка (пожертви)

Стаття 17. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру

Стаття 18. Відповідальність за порушення правил етичної поведінки