Про правовий режим надзвичайного стану

Скачать бесплатно Закон України Про правовий режим надзвичайного стану від 16.03.2000 № 1550-IIIЗакон України Про правовий режим надзвичайного стану від 16.03.2000 № 1550-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення надзвичайного стану 

Стаття 2. Мета введення надзвичайного стану 

Стаття 3. Правова основа введення надзвичайного стану 

Стаття 4. Умови введення надзвичайного стану 

Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану 

Стаття 6. Указ Президента України про введення надзвичайного стану 

Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану 

Стаття 8. Скасування надзвичайного стану 

Стаття 9. Здійснення органами державної влади та органами місцевого самоврядування повноважень в умовах надзвичайного стану 

Стаття 10. Військове командування 

Стаття 11. Неприпустимість припинення повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 

Стаття 12. Діяльність Верховної Ради України в умовах надзвичайного стану 

Стаття 13. Повноваження органів державної влади під час дії надзвичайного стану 

Стаття 14. Діяльність органів державної влади, військового командування та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного стану 

Стаття 15. Особливості дії нормативно-правових актів в умовах надзвичайного стану 

Стаття 16. Зміст заходів правового режиму надзвичайного стану 

Стаття 17. Додаткові заходи режиму надзвичайного стану у зв'язку із надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру 

Стаття 18. Додаткові заходи правового режиму надзвичайного стану у зв'язку з масовими порушеннями громадського порядку 

Стаття 19. Сприяння здійсненню заходів режиму надзвичайного стану 

Стаття 20. Залучення військових формувань до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану 

Стаття 21. Гарантії законності в умовах надзвичайного стану 

Стаття 22. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав і законних інтересів юридичних осіб в умовах надзвичайного стану 

Стаття 23. Правовий статус іноземців, осіб без громадянства та юридичних осіб іноземних держав в умовах надзвичайного стану 

Стаття 24. Неприпустимість використання правового режиму надзвичайного стану для захоплення влади та порушення прав і свобод громадян, прав та законних інтересів юридичних осіб 

Стаття 25. Відшкодування збитків, завданих під час введення надзвичайного стану 

Стаття 26. Гарантії трудових прав громадян в умовах надзвичайного стану 

Стаття 27. Інформування інших держав про введення надзвичайного стану 

Стаття 28. Участь представників інших держав у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

Стаття 29. Відповідальність за порушення правового режиму надзвичайного стану 

Стаття 30. Відповідальність за перевищення повноважень в умовах надзвичайного стану 

Стаття 31. Правосуддя в умовах надзвичайного стану 

Стаття 32. Контроль Верховної Ради України за додержанням цього Закону 

Стаття 33. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади 

Стаття 34. Нагляд за додержанням законів в умовах надзвичайного стану 

Прикінцеві положення