Про пресу

Скачать бесплатно Закон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XIIЗакон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні від 16.11.1992 № 2782-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні

Стаття 2. Свобода діяльності друкованих засобів масової інформації

Стаття 3. Неприпустимість зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації

Стаття 4. Мова друкованих засобів масової інформації

Стаття 5. Законодавство про друковані засоби масової інформації

Розділ II ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 6. Діяльність друкованих засобів масової інформації

Стаття 7. Суб'єкти діяльності друкованих засобів масової інформації

Стаття 8. Право на заснування друкованого засобу масової інформації

Стаття 8-1. Друкований засіб масової інформації, заснований Міністерством оборони України на час проведення антитерористичної операції

Стаття 9. Відносини між співзасновниками друкованого засобу масової інформації

Стаття 10. Гарантії від монополізації друкованих засобів масової інформації

Стаття 11. Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації

Стаття 12. Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Стаття 13. Порядок розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Стаття 14. Розповсюдження друкованої інформації без державної реєстрації видань

Стаття 15. Відмова в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації

Стаття 16. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Стаття 17. Реєстраційний збір

Стаття 18. Припинення випуску друкованого засобу масової інформації

Стаття 19. Порядок оскарження відмови в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або рішення про припинення його випуску

Стаття 20. Перереєстрація друкованого засобу масової інформації

Стаття 21. Редакція друкованого засобу масової інформації

Стаття 22. Статут редакції друкованого засобу масової інформації

Стаття 23. Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації

Стаття 24. Редакційна колегія друкованого засобу масової інформації

Стаття 25. Журналіст редакції друкованого засобу масової інформації

Стаття 26. Права та обов'язки журналіста редакції

Статтю 27 виключено на підставі Закону N 2938-VI від 13.01.2011

Стаття 28. Видавець друкованого засобу масової інформації

Стаття 29. Продукція друкованого засобу масової інформації

Стаття 30. Розповсюджувач продукції друкованого засобу масової інформації

Стаття 31. Виробничі, майнові та фінансові відносини між суб'єктами діяльності друкованих засобів масової інформації

Стаття 32. Вихідні дані

Стаття 33. Контрольні примірники

Розділ III ВІДНОСИНИ МІЖ РЕДАКЦІЯМИ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ГРОМАДЯНАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 34. Право на одержання масової інформації через друковані засоби масової інформації

Стаття 35. Запит на отримання публічної інформації

Стаття 36. Авторські твори і листи

Стаття 37. Спростування інформації

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 38. Міжнародна діяльність друкованих засобів масової інформації та співробітництво у цій сфері

Стаття 39. Розповсюдження в Україні зарубіжних друкованих засобів масової інформації

Стаття 40. Створення представництв зарубіжних друкованих засобів масової інформації

Розділ V ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 41. Підстави відповідальності

Стаття 42. Звільнення від відповідальності

Стаття 43. Захист і охорона журналіста при виконанні службових обов'язків