Про природно-заповідний фонд України

Скачать бесплатно Закон України Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XIIЗакон України Про природно-заповідний фонд України від 16.06.1992 № 2456-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання законодавства України про природно-заповідний фонд України

Стаття 2. Законодавство України про природно-заповідний фонд

Стаття 3. Класифікація територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Стаття 4. Форми власності на території та об'єкти природно-заповідного фонду

Стаття 5. Правові засади функціонування територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 6. Охорона територій та об'єктів, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність

Стаття 7. Землі природно-заповідного фонду

Стаття 8. Основні засоби збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 9. Види використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 9-1. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 10. Права громадян з питань охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Розділ II УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 11. Уповноважені органи державного управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду

Стаття 12. Управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду

Стаття 13. Участь об'єднань громадян в управлінні територіями та об'єктами природно-заповідного фонду

Розділ III РЕЖИМ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 14. Визначення режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

ГЛАВА 1. ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ

Стаття 15. Статус та завдання природних заповідників

Стаття 16. Вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів природних заповідників

ГЛАВА 2. БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ

Стаття 17. Статус і завдання біосферних заповідників

Стаття 18. Структура території та особливості управління біосферними заповідниками

Стаття 19. Особливості діяльності біосферних заповідників

ГЛАВА 3. НАЦІОНАЛЬНІ ПРИРОДНІ ПАРКИ

Стаття 20. Статус і завдання національних природних парків

Стаття 21. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів національних природних парків

Стаття 22. Рекреаційна діяльність на території національних природних парків

ГЛАВА 4. РЕГІОНАЛЬНІ ЛАНДШАФТНІ ПАРКИ

Стаття 23. Статус і завдання регіональних ландшафтних парків

Стаття 24. Структура території та вимоги щодо охорони природних комплексів та об'єктів регіональних ландшафтних парків

ГЛАВА 5. ЗАКАЗНИКИ

Стаття 25. Статус і завдання заказників

Стаття 26. Основні вимоги щодо режиму заказників

ГЛАВА 6. ПАМ'ЯТКИ ПРИРОДИ

Стаття 27. Статус та завдання пам'яток природи

Стаття 28. Основні вимоги щодо режиму пам'яток природи

ГЛАВА 7. ЗАПОВІДНІ УРОЧИЩА

Стаття 29. Статус і завдання заповідних урочищ

Стаття 30. Основні вимоги щодо режиму заповідних урочищ

ГЛАВА 8. БОТАНІЧНІ САДИ

Стаття 31. Статус і завдання ботанічних садів

Стаття 32. Структура території та основні вимоги щодо режиму ботанічних садів

ГЛАВА 9.
ДЕНДРОЛОГІЧНІ ПАРКИ

Стаття 33. Статус і завдання дендрологічних парків

Стаття 34. Основні вимоги щодо режиму дендрологічних парків

ГЛАВА 10.
ЗООЛОГІЧНІ ПАРКИ

Стаття 35. Статус і завдання зоологічних парків

Стаття 36. Структура території та основні вимоги щодо режиму зоологічних парків

ГЛАВА 11.
ПАРКИ-ПАМ'ЯТКИ САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА

Стаття 37. Статус і завдання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

Стаття 38. Основні вимоги щодо режиму парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

Розділ IV
ОХОРОННІ ЗОНИ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 39. Завдання охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 40. Основні вимоги щодо режиму охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Розділ V
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ НА ТЕРИТОРІЯХ ТА ОБ'ЄКТАХ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 41. Мета наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду

Стаття 42. Основні засади забезпечення організації наукових досліджень на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду

Стаття 43. Літопис природи територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Розділ VI
ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 44. Економічні засоби забезпечення організації і функціонування природно-заповідного фонду

Стаття 45. Економічне обгрунтування та оцінка територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 46. Фінансування заходів, пов'язаних із функціонуванням територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 47. Власні кошти об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 48. Екологічні фонди об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 49. Надання податкових та інших пільг

Стаття 50. Екологічне страхування природно-заповідного фонду

Розділ VII
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ Й ОГОЛОШЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 51. Підготовка і подання клопотань про організацію чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 52. Попередній розгляд клопотань про створення чи оголошення територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 53. Прийняття рішень про створення чи оголошення територій, об'єктів природно-заповідного фонду та їх охоронних зон

Стаття 54. Зміна меж, категорії та скасування статусу територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 55. Резервування цінних для заповідання природних територій та об'єктів

Розділ VIII
ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 56. Визначення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 57. Призначення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 58. Зміст державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 59. Порядок ведення кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Розділ IX
ОХОРОНА ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЇХ РЕЖИМУ

Стаття 60. Організація охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 61. Склад і повноваження служби державної охорони природно-заповідного фонду України

Стаття 61-1. Соціально-правовий захист посадових осіб служби державної охорони природно-заповідного фонду України

Стаття 62. Державний контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 63. Громадський контроль за додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Розділ X
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД

Стаття 64. Види відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд

Стаття 65. Особливості застосування цивільної відповідальності

Розділ XI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ І ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Стаття 66. Основні форми міжнародного співробітництва в галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Стаття 67. Міжнародні договори у галузі охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Прикінцеві положення