Про прокуратуру

Скачать бесплатно Закон України Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VIIЗакон України Про прокуратуру від 14.10.2014 № 1697-VII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 1. Прокуратура

Стаття 2. Функції прокуратури

Стаття 3. Засади діяльності прокуратури

Стаття 4. Законодавство про прокуратуру і статус прокурорів

Стаття 5. Здійснення функцій прокуратури виключно прокурорами

Стаття 6. Інформування про діяльність прокуратури

Розділ II
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 7. Система прокуратури України

Стаття 8. Генеральна прокуратура України

Стаття 8-1. Особливості організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Стаття 9. Повноваження Генерального прокурора України

Стаття 10. Регіональні прокуратури

Стаття 11. Повноваження керівника регіональної прокуратури

Стаття 12. Місцеві прокуратури

Стаття 13. Повноваження керівника місцевої прокуратури

Стаття 14. Кількісний склад та структура органів прокуратури

Розділ III
СТАТУС ПРОКУРОРА

Стаття 15. Статус прокурора

Стаття 16. Гарантії незалежності прокурора

Стаття 17. Підпорядкування прокурорів та виконання наказів і вказівок

Стаття 18. Вимоги щодо несумісності

Стаття 19. Загальні права та обов’язки прокурора

Стаття 20. Відповідальність прокурора

Стаття 21. Посвідчення прокурора

Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА З ВИКОНАННЯ ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ФУНКЦІЙ

Стаття 22. Підтримання державного обвинувачення в суді

Стаття 23. Представництво інтересів громадянина або держави в суді

Стаття 24. Особливості здійснення окремих форм представництва інтересів громадянина або держави в суді

Стаття 25. Нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство

Стаття 26. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Розділ V
ПОРЯДОК ЗАЙНЯТТЯ ПОСАДИ ПРОКУРОРА ТА ПОРЯДОК ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСАДИ

Стаття 27. Вимоги до кандидатів на посаду прокурора

Стаття 28. Добір кандидатів на посаду прокурора місцевої прокуратури

Стаття 29. Порядок добору кандидатів та їх призначення на посаду прокурора місцевої прокуратури

Стаття 30. Подання кандидатом на посаду прокурора документів до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 31. Кваліфікаційний іспит

Стаття 32. Спеціальна перевірка кандидата на посаду прокурора

Стаття 33. Спеціальна підготовка кандидата на посаду прокурора

Стаття 34. Проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Стаття 35. Призначення на посаду прокурора

Стаття 36. Присяга прокурора

Стаття 37. Порядок призначення прокурора на тимчасово вакантну посаду

Стаття 38. Порядок переведення прокурора на посаду до іншого органу прокуратури

Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду

Стаття 40. Призначення Генерального прокурора

Стаття 41. Порядок звільнення прокурора з адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді

Стаття 42. Підстави звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади та припинення його повноважень на цій посаді

Розділ VI
ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОКУРОРА

Стаття 43. Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності

Стаття 44. Орган, що здійснює дисциплінарне провадження

Стаття 45. Дисциплінарне провадження щодо прокурора

Стаття 46. Відкриття дисциплінарного провадження та проведення перевірки дисциплінарної скарги

Стаття 47. Розгляд висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора

Стаття 48. Рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів у дисциплінарному провадженні стосовно прокурора

Стаття 49. Види дисциплінарних стягнень

Стаття 50. Оскарження рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження

Розділ VII
ЗВІЛЬНЕННЯ ПРОКУРОРА З ПОСАДИ, ПРИПИНЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ НА ПОСАДІ

Стаття 51. Загальні умови звільнення прокурора з посади, припинення його повноважень на посаді

Стаття 52. Звільнення прокурора у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров’я

Стаття 53. Звільнення прокурора в разі порушення ним вимог щодо несумісності

Стаття 54. Звільнення прокурора в разі набрання законної сили судовим рішенням про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення

Стаття 55. Звільнення прокурора в разі неможливості переведення на іншу посаду або відсутності згоди на це у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі

Стаття 56. Звільнення прокурора у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього

Стаття 57. Звільнення прокурора у разі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави

Стаття 58. Звільнення прокурора в разі подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням

Стаття 59. Звільнення прокурора з посади в разі неможливості подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді

Стаття 60. Звільнення прокурора з посади у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури

Стаття 61. Припинення повноважень прокурора

Стаття 62. Подання про звільнення прокурора з посади

Стаття 63. Порядок звільнення з посади Генерального прокурора

Стаття 64. Зупинення повноважень прокурора

Розділ VIII
ПРОКУРОРСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОКУРАТУРИ
Глава 1. Загальні засади прокурорського самоврядування

Стаття 65. Завдання прокурорського самоврядування

Стаття 66. Організаційні форми прокурорського самоврядування

Глава 2. Органи прокурорського самоврядування

Стаття 67. Всеукраїнська конференція прокурорів

Стаття 68. Порядок скликання всеукраїнської конференції прокурорів

Стаття 69. Обрання делегатів на всеукраїнську конференцію прокурорів

Стаття 70. Порядок проведення всеукраїнської конференції прокурорів

Стаття 71. Рада прокурорів України

Стаття 72. Забезпечення діяльності органів прокурорського самоврядування

Глава 3. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів

Стаття 73. Статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 74. Склад Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 75. Порядок проведення з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

Стаття 76. Припинення повноважень члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 77. Повноваження Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 78. Організація роботи та проведення засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 79. Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

Стаття 80. Національна академія прокуратури України

Розділ IX
СОЦІАЛЬНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 81. Заробітна плата прокурора

Стаття 82. Відпустка прокурора

Стаття 83. Матеріально-побутове забезпечення прокурора

Стаття 84. Заходи соціального захисту прокурора

Стаття 85. Матеріально-побутове забезпечення та соціальний захист працівників органів прокуратури

Стаття 86. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури

Розділ X
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 87. Особливості забезпечення функціонування прокуратури

Стаття 88. Система забезпечення функціонування прокуратури

Стаття 89. Засади фінансування прокуратури

Стаття 90. Порядок фінансування прокуратури

Стаття 91. Забезпечення потреб прокурора, пов’язаних з його професійною діяльністю

Розділ XI
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 92. Міжнародно-правове співробітництво з компетентними органами іноземних держав у сфері кримінального судочинства

Стаття 93. Міжвідомчі міжнародні договори України, що укладаються Генеральною прокуратурою України

Стаття 94. Порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних міжвідомчих договорів України, що укладаються Генеральною прокуратурою України

Прикінцеві положення

Перехідні положення

Стаття Додато. Додаток