Про Раду міністрів АРК

Скачать бесплатно Закон України Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим від 16.06.2011 № 3530-VIЗакон України Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим від 16.06.2011 № 3530-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає повноваження, порядок формування та діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим у системі органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим

Стаття 2. Основні завдання Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 3. Принципи діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 4. Правові засади діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Розділ II
СКЛАД І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Стаття 5. Склад Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 6. Вимоги до членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 7. Призначення на посаду Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 8. Призначення на посаду членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Розділ III
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Стаття 9. Припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з обранням нового складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 10. Припинення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у зв'язку з висловленням їй недовіри Верховною Радою Автономної Республіки Крим

Стаття 11. Тимчасове виконання повноважень Радою міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 12. Звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 13. Звільнення з посади члена Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Розділ IV
КОМПЕТЕНЦІЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Стаття 14. Загальні питання, що належать до компетенції Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері економіки, планування економічного і соціального розвитку

Стаття 16. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері фінансової, кредитної та цінової політики

Стаття 17. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері промисловості, паливно-енергетичного комплексу

Стаття 18. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі сільського господарства

Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі землеустрою

Стаття 20. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі лісового та мисливського господарства

Стаття 21. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі водогосподарського будівництва і зрошуваного землеробства

Стаття 22. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у курортно-рекреаційній та туристичній галузях

Стаття 23. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі зовнішньоекономічної діяльності та зовнішніх зв'язків

Стаття 24. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі транспорту, зв'язку і дорожнього будівництва

Стаття 25. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, благоустрою

Стаття 26. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері торговельного і побутового обслуговування населення

Стаття 27. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузях освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам'яток історії та культури

Стаття 28. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі поліграфії та видавничої справи

Стаття 29. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі охорони навколишнього природного середовища

Стаття 30. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сферах організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя населення, організації та розвитку охорони здоров'я, фізичної культури і спорту

Стаття 31. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері праці та соціальної політики

Стаття 32. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі забезпечення законності, охорони громадського порядку і прав громадян

Стаття 33. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі міжнаціональних відносин та у сприянні відновленню прав репресованих осіб

Стаття 34. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо реалізації молодіжної політики, охорони материнства і дитинства

Стаття 35. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління майном, що належить Автономній Республіці Крим

Розділ V
ПОВНОВАЖЕННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ ВЛАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ АСОЦІАЦІЯМИ, ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН, ПІДПРИЄМСТВАМИ, УСТАНОВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 36. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з Кабінетом Міністрів України

Стаття 37. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з центральними органами виконавчої влади

Стаття 38. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з Верховною Радою Автономної Республіки Крим

Стаття 39. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим

Стаття 40. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з районними державними адміністраціями в Автономній Республіці Крим

Стаття 41. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з органами місцевого самоврядування, асоціаціями органів місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим та регіональними відділеннями всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

Стаття 42. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з об'єднаннями громадян

Стаття 43. Відносини Ради міністрів Автономної Республіки Крим з підприємствами, установами та організаціями

Розділ VI
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Стаття 44. Здійснення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 45. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, його повноваження

Стаття 46. Перший заступник, заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 47. Міністр Автономної Республіки Крим, голова республіканського комітету Автономної Республіки Крим як член Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 48. Відповідальність членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 49. Порядок проведення засідань Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 50. Апарат Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 51. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 52. Акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 53. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим

Розділ VII
ФІНАНСУВАННЯ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, СОЦІАЛЬНЕ ТА ІНШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ МІНІСТРІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЇЇ АПАРАТУ

Стаття 54. Фінансування Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 55. Умови оплати праці, соціального забезпечення працівників апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Стаття 56. Матеріально-побутове забезпечення членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим

Прикінцеві положення