Про Регламент Верховної Ради України

Скачать бесплатно Закон України Про Регламент Верховної Ради України від 10.02.2010 № 1861-VIЗакон України Про Регламент Верховної Ради України від 10.02.2010 № 1861-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Правові засади роботи Верховної Ради України

Стаття 2. Місце проведення та мова ведення засідань Верховної Ради

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи Верховної Ради

Стаття 4. Закриті пленарні засідання Верховної Ради

Стаття 5. Розміщення народних депутатів і запрошених осіб у залі засідань Верховної Ради

Стаття 6. Запрошення на пленарне засідання Верховної Ради

Стаття 7. Забезпечення діяльності Верховної Ради

Стаття 8. Керівник Апарату Верховної Ради України

Стаття 9. Форми роботи Верховної Ради

Стаття 10. Чергові сесії Верховної Ради

Стаття 11. Позачергові сесії Верховної Ради

Стаття 12. Інформаційне забезпечення новообраних народних депутатів до першої сесії Верховної Ради

Стаття 13. Формування та організація роботи Підготовчої депутатської групи

Стаття 14. Порядок складення присяги народним депутатом України

Стаття 15. Відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради

Стаття 16. Послідовність розгляду питань на першій сесії новообраної Верховної Ради

Стаття 17. Лічильна комісія

Стаття 18. Тимчасова президія першої сесії Верховної Ради

Стаття 19. Календарний план роботи сесії Верховної Ради

Стаття 20. Порядок денний сесії Верховної Ради

Стаття 21. Формування порядку денного сесії Верховної Ради

Стаття 22. Затвердження проекту порядку денного сесії Верховної Ради

Стаття 23. Внесення змін до порядку денного сесії Верховної Ради

Стаття 24. Розклад пленарних засідань сесії Верховної Ради

Стаття 25. Тижневий порядок денний пленарних засідань Верховної Ради

Стаття 26. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Верховної Ради

Стаття 27. Обов'язки головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 28. Права головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 29. Відповідальність головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 30. Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 31. Скорочена процедура обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 31-1. Обмеження щодо участі в обговоренні питань на пленарному засіданні Верховної Ради у зв’язку з конфліктом інтересів

Стаття 32. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 33. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 34. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні

Стаття 35. Черговість надання слова на пленарному засіданні

Стаття 36. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 37. Види та способи голосування

Стаття 38. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

Стаття 39. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

Стаття 40. Повторне голосування

Стаття 41. Таємне голосування списком

Стаття 42. Інформування про результати таємного голосування

Стаття 43. Контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів

Стаття 44. Час голосування при прийнятті рішень Верховної Ради

Стаття 45. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 46. Види рішень Верховної Ради

Стаття 47. Прийняття рішень Верховної Ради

Стаття 48. Скасування рішень Верховної Ради

Стаття 49. Рішення Верховної Ради з процедурних питань

Стаття 50. Рішення про одноразове відхилення (ad hoc) від процедур, передбачених цим Регламентом

Стаття 51. Дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами на пленарному засіданні

Стаття 52. Дотримання дисципліни та норм етики промовцями на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 53. Дотримання дисципліни особами, присутніми на пленарних засіданнях Верховної Ради

Стаття 54. Протокол пленарного засідання Верховної Ради

Стаття 55. Стенограма, стенографічний бюлетень пленарних засідань Верховної Ради

Стаття 56. Порядок надання протоколу, стенограми, стенографічного бюлетеня пленарних засідань Верховної Ради

Стаття 57. Формування депутатських фракцій

Стаття 58. Принципи формування депутатських фракцій

Стаття 59. Умови формування депутатських фракцій (депутатських груп)

Стаття 60. Порядок реєстрації та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп)

Стаття 60-1. Міжфракційне депутатське об'єднання

Стаття 73. Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп)

Стаття 74. Внесення кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України

Стаття 75. Обрання Голови Верховної Ради України

Стаття 76. Відкликання Верховною Радою Голови Верховної Ради України з посади

Стаття 77. Розгляд питання про відкликання Голови Верховної Ради України з посади

Стаття 78. Повноваження Голови Верховної Ради України

Стаття 79. Обрання та відкликання з посад Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України

Стаття 80. Повноваження Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради України

Стаття 81. Створення комітетів Верховної Ради

Стаття 82. Обрання голів комітетів, перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів Верховної Ради

Стаття 83. Відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету Верховної Ради

Стаття 84. Формування персонального складу комітетів Верховної Ради

Стаття 85. Порядок утворення тимчасової спеціальної комісії

Стаття 86. Термін діяльності тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради

Стаття 87. Створення тимчасових слідчих комісій Верховної Ради

Стаття 88. Висновки роботи тимчасової слідчої комісії Верховної Ради

Стаття 89. Право законодавчої ініціативи

Стаття 90. Оформлення законопроектів, проектів інших актів

Стаття 91. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта

Стаття 92. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів

Стаття 93. Попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах

Стаття 94. Повернення законопроекту, проекту іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи

Стаття 95. Зняття законопроектів з розгляду

Стаття 96. Включення законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради

Стаття 97. Справа законопроекту

Стаття 98. Надання законопроектів народним депутатам

Стаття 99. Відомості, які необхідно зазначати в законопроекті та супровідних документах, що надаються народним депутатам

Стаття 100. Альтернативні законопроекти

Стаття 101. Особливості розгляду законопроектів, визначених як невідкладні

Стаття 102. Розгляд законопроектів Верховною Радою

Стаття 103. Експертиза законопроектів

Стаття 104. Відкликання законопроектів

Стаття 105. Визнання законопроектів відкликаними

Стаття 106. Розгляд законопроектів, прийнятих Верховною Радою попереднього скликання в першому і наступних читаннях

Стаття 107. Визнання законопроектів відхиленими

Стаття 108. Розгляд законопроектів головним комітетом

Стаття 109. Строки подання пропозицій до законопроектів

Стаття 110. Особливості розгляду альтернативних законопроектів

Стаття 111. Висновок головного комітету щодо законопроектів

Стаття 112. Строки надання народним депутатам висновків до законопроектів, підготовлених до першого читання

Стаття 113. Порядок розгляду законопроектів у першому читанні

Стаття 114. Рішення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні

Стаття 115. Особливості процедури повторного першого читання законопроекту

Стаття 116. Строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання

Стаття 117. Строки надання народним депутатам законопроектів, підготовлених до другого читання

Стаття 118. Зміст порівняльної таблиці законопроекту, підготовленого до другого читання

Стаття 119. Розгляд законопроектів у другому читанні

Стаття 120. Порядок обговорення законопроектів при розгляді в другому читанні

Стаття 121. Особливості голосування при розгляді законопроектів у другому читанні

Стаття 122. Усунення суперечностей та внесення редакційних уточнень до законопроекту

Стаття 123. Рішення за результатами розгляду законопроекту в другому читанні

Стаття 124. Розгляд законопроектів у повторному другому читанні

Стаття 125. Внесення поправок перед розглядом законопроекту у третьому читанні

Стаття 126. Строки надання народним депутатам законопроектів, підготовлених до третього читання

Стаття 127. Супровідні документи, що подаються до законопроектів, підготовлених до третього читання

Стаття 128. Розгляд законопроектів у третьому читанні

Стаття 129. Рішення за результатами розгляду законопроектів у третьому читанні

Стаття 130. Підготовка тексту прийнятого закону для підпису Головою Верховної Ради України

Стаття 131. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей у прийнятому законі

Стаття 132. Процедурні наслідки застосування Президентом України права вето

Стаття 133. Підготовка до розгляду пропозицій Президента України на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 134. Порядок розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради пропозицій, які надійшли до поверненого Президентом України закону

Стаття 135. Голосування пропозицій Президента України до поверненого ним закону

Стаття 136. Направлення закону, прийнятого після повторного розгляду, на підпис Президенту України

Стаття 138. Порядок прийняття постанов та інших актів Верховної Ради

Стаття 139. Опублікування, зберігання законів, постанов та інших актів Верховної Ради

Стаття 140. Справа закону

Стаття 141. Законодавство про порядок внесення Верховною Радою змін до Конституції України

Стаття 142. Суб'єкти права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них та пропозицій щодо їх розгляду

Стаття 143. Порядок подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та поправок до них

Стаття 144. Відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них

Стаття 145. Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним

Стаття 146. Розгляд Верховною Радою питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним

Стаття 147. Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України до попереднього схвалення або прийняття його Верховною Радою

Стаття 148. Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України про надання висновку Конституційним Судом України щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України

Стаття 149. Попереднє схвалення, прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до Конституції України, який за висновком Конституційного Суду України відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України

Стаття 150. Внесення та розгляд у головному комітеті пропозицій та поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції України

Стаття 151. Розгляд Верховною Радою пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції України

Стаття 152. Розгляд Бюджетної декларації

Стаття 153. Підготовка до розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік

Стаття 154. Представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік Верховній Раді

Стаття 155. Процедура розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік

Стаття 156. Підготовка проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік до першого читання

Стаття 157. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому читанні

Стаття 158. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні

Стаття 159. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у третьому читанні

Стаття 160. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України

Стаття 161. Контроль за виконанням закону про Державний бюджет України

Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України

Стаття 163. Правові підстави складення присяги Українському народові новообраним Президентом України

Стаття 164. Місце складення присяги новообраним Президентом України

Стаття 165. Дата і час проведення урочистого засідання Верховної Ради

Стаття 166. Порядок складення присяги новообраним Президентом України

Стаття 167. Дата і час проголошення послань Президентом України

Стаття 168. Особи, запрошені на засідання Верховної Ради з приводу заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України

Стаття 169. Порядок заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України

Стаття 170. Порядок дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з неспроможністю виконання ним своїх повноважень за станом здоров'я

Стаття 171. Правові засади усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

Стаття 172. Ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

Стаття 173. Порядок утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії, обрання спеціального прокурора та спеціальних слідчих

Стаття 174. Порядок діяльності та повноваження спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 175. Участь спостерігачів від Конституційного Суду України в роботі спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 176. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 177. Надання для ознайомлення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 178. Підготовка та початок розгляду Верховною Радою висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 179. Обговорення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 180. Рішення за результатами обговорення висновків і пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії

Стаття 181. Порядок заслуховування свідків та експертів

Стаття 182. Заслуховування заключного слова

Стаття 183. Обговорення проектів постанов Верховної Ради про звинувачення Президента України

Стаття 184. Вимоги до проекту постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України

Стаття 185. Порядок прийняття рішення про звинувачення Президента України

Стаття 186. Розгляд Верховною Радою висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України

Стаття 187. Прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

Стаття 188. Наслідки неприйняття Верховною Радою рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту

Стаття 189. Порядок розгляду питань про затвердження указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану

Стаття 190. Порядок затвердження, відхилення указів Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану

Стаття 191. Порядок оголошення за поданням Президента України стану війни і укладення миру, схвалення рішення Президента України про використання Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України

Стаття 192. Правові засади надання Верховною Радою згоди на обов'язковість міжнародних договорів України та денонсація міжнародних договорів України

Стаття 193. Прийняття Верховною Радою рішень про міжнародні договори України

Стаття 194. Перелік супровідних документів до законопроектів про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

Стаття 195. Порядок внесення пропозицій щодо виконання міжнародних договорів України

Стаття 196. Висновки щодо внесення змін до законів на виконання міжнародних договорів України

Стаття 197. Попередній розгляд законопроектів про надання згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

Стаття 198. Вимоги до текстів міжнародних договорів України, які подаються на розгляд Верховної Ради

Стаття 199. Розгляд Верховною Радою законопроектів щодо міжнародних договорів

Стаття 200. Надання Верховною Радою згоди на обов'язковість міжнародних договорів України

Стаття 201. Внесення пропозицій щодо застережень до міжнародних договорів України

Стаття 202. Денонсація міжнародних договорів України

Стаття 203. Оприлюднення міжнародних договорів України

Стаття 204. Офіційні делегації Верховної Ради

Стаття 205. Надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністра України

Стаття 207. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України

Стаття 208. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Стаття 208-1. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя та порядок їх звільнення

Стаття 208-2. Порядок призначення на посади та звільнення з посад Голови та інших членів Рахункової палати

Стаття 208-3. Порядок формування Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України

Стаття 209. Порядок призначення на посади та припинення повноважень за поданням Президента України членів Центральної виборчої комісії

Стаття 210. Порядок призначення на посади та звільнення з посад членів Ради Національного банку України, членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Стаття 211. Надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад Президентом України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України

Стаття 212. Порядок надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора

Стаття 213. Висловлення недовіри Генеральному прокуророві

Статтю 214 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016

Статтю 214-1 виключено на підставі Закону № 192-VIII від 12.02.2015

Статтю 214-2 виключено на підставі Закону № 192-VIII від 12.02.2015

Статтю 214-3 виключено на підставі Закону № 192-VIII від 12.02.2015

Статтю 215 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016

Статтю 216 виключено на підставі Закону № 1798-VIII від 21.12.2016

Стаття 217. Порядок складення присяги перед Верховною Радою

Стаття 218. Внесення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

Стаття 219. Надання письмового пояснення народних депутатів

Стаття 220. Висновок комітету щодо надання згоди Верховною Радою на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

Стаття 221. Розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт

Стаття 222. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень народного депутата

Стаття 223. Невиконання народним депутатом вимог закону щодо несумісності депутатського мандата

Стаття 223-1. Підготовка до розгляду електронної петиції

Стаття 223-2. Розгляд електронної петиції на засіданні Верховної Ради

Стаття 224. Внесення депутатського запиту та його оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 225. Розгляд Верховною Радою питання про направлення депутатського запиту

Стаття 226. Розгляд відповіді на депутатський запит

Стаття 227. Розгляд питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України

Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України

Стаття 229. Організація проведення "години запитань до Уряду"

Стаття 230. Проведення "години запитань до Уряду"

Стаття 231. Підготовка до розгляду Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України

Стаття 232. Розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України

Стаття 233. Періодичність проведення парламентських слухань

Стаття 234. Ініціювання парламентських слухань та визначення дати їх проведення

Стаття 235. Підготовка до проведення парламентських слухань

Стаття 236. Загальні положення щодо порядку проведення парламентських слухань

Стаття 237. Внесення пропозиції про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 238. Підготовка до розгляду питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Стаття 239. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим на пленарному засіданні Верховної Ради

Стаття 240. Розгляд звітів та інформації посадових осіб, яких Верховна Рада обирає, призначає або надає згоду на призначення їх на посаду