Про режим іноземного інвестування

Скачать бесплатно Закон України Про режим іноземного інвестування № 93/96-ВР від 19.03.1996Закон України Про режим іноземного інвестування № 93/96-ВР від 19.03.1996 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України.

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються в Законі

Стаття 2. Види іноземних інвестицій

Стаття 3. Форми здійснення іноземних інвестицій

Стаття 4. Об'єкти іноземного інвестування

Стаття 5. Оцінка іноземних інвестицій

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території України

Р о з д і л II
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Стаття 7. Правовий режим інвестиційної діяльності

Стаття 8. Гарантії у разі зміни законодавства

Стаття 9. Гарантії щодо примусових вилучень, а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб

Стаття 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам

Стаття 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної діяльності

Стаття 12. Гарантії переказу прибутків, доходів та інших коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій

Р о з д і л III
КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

{ Статтю 13 виключено на підставі Закону N 1390-VIII від 31.05.2016 }

{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 1390-VIII від 31.05.2016 }

Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції

Р о з д і л IV
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Стаття 16. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 17. Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями

Стаття 19. Умови реалізації продукції (робіт, послуг)

Стаття 20. Оподаткування

Стаття 21. Права інтелектуальної власності

Р о з д і л V
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕСІЙНИХ ДОГОВОРІВ, ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО ВИРОБНИЧУ КООПЕРАЦІЮ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 22. Концесійні договори

Стаття 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяльність

Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Р о з д і л VI
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ) ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ

Стаття 25. Регулювання іноземних інвестицій у спеціальних (вільних) економічних зонах

Р о з д і л VII
РОЗГЛЯД СПОРІВ

Стаття 26. Порядок розгляду спорів

Стаття 27. Заключні положення