Про режим іноземного інвестування
Стаття 26. Порядок розгляду спорів

Ст. 26 ЗУ Про режим іноземного інвестування № 93/96-ВР від 19.03.1996


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Спори між іноземними інвесторами і державою з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України.

Усі інші спори підлягають розгляду в судах України або за домовленістю сторін - у третейських судах, у тому числі за кордоном. ( Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 )