Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів

Скачать бесплатно Закон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів від 08.07.2011 № 3677-VIЗакон України Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів від 08.07.2011 № 3677-VI ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Законодавство про рибне господарство

Стаття 3. Завдання законодавства про рибне господарство

Стаття 4. Галузь рибного господарства

Стаття 5. Завдання державної політики у галузі рибного господарства

Розділ II
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 6. Державне управління та регулювання у галузі рибного господарства

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі рибного господарства

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

Стаття 10. Повноваження посадових осіб органів рибоохорони

Стаття 11. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у галузі рибного господарства

Розділ III
БІОРЕСУРСИ ТА РИБОГОСПОДАРСЬКІ ВОДНІ ОБ'ЄКТИ
(ЇХ ЧАСТИНИ)

Стаття 12. Водні біоресурси

Стаття 13. Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), які використовуються для цілей рибного господарства

Розділ IV
НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА.
ДЕРЖАВНИЙ МОНІТОРИНГ, ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК
І ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
ТА РИБОГОСПОДАРСЬКИХ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ (ЇХ ЧАСТИН)

Стаття 14. Наукове забезпечення

Стаття 15. Державний моніторинг і ведення державного обліку та державного кадастру водних біоресурсів і рибогосподарських водних об'єктів

Розділ V
ОХОРОНА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ
У ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 16. Зміст охорони водних біоресурсів та основні шляхи її забезпечення

Стаття 17. Основні вимоги до охорони середовища перебування водних біоресурсів

Стаття 18. Охорона анадромних видів риб

Стаття 19. Особливості охорони водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну

Стаття 20. Відшкодування шкоди, завданої рибному господарству внаслідок знищення або погіршення стану водних біоресурсів та середовища їх перебування внаслідок господарської та іншої діяльності

Стаття 21. Державний контроль за провадженням рибогосподарської діяльності

Стаття 22. Громадський контроль за провадженням рибогосподарської діяльності

Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ ВИДАЧІ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ
У ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 23. Документи дозвільного характеру, що видаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства

Стаття 24. Особливості видачі дозвільних документів у галузі рибного господарства

Розділ VII
ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Стаття 25. Види використання водних біоресурсів

Стаття 26. Загальне використання водних біоресурсів

Стаття 27. Спеціальне використання водних біоресурсів

Стаття 28. Ліміти і прогнози допустимого вилову спеціального використання водних біоресурсів

Стаття 29. Встановлення лімітів на використання водних біоресурсів

Стаття 30. Розподіл ліміту на квоти спеціального використання водних біоресурсів та прогнозів допустимого вилову

Стаття 31. Правила промислового рибальства

Стаття 32. Порядок спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах за межами юрисдикції України

Стаття 33. Порядок спеціального використання водних біоресурсів іноземними юридичними і фізичними особами

Стаття 34. Права суб'єктів рибного господарства

Стаття 35. Обов'язки суб'єктів рибного господарства

Стаття 35-1. Переміщення через митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них

Розділ VIII
ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ
НА ВОДНІ БІОРЕСУРСИ

Стаття 36. Право користування водними біоресурсами

Стаття 37. Право власності на водні біоресурси

Стаття 38. Припинення права власності на водні біоресурси

Стаття 39. Гарантії і захист прав суб'єктів рибного господарства

Стаття 40. Умови та порядок відшкодування шкоди, заподіяної суб'єктам рибного господарства

Розділ IX
ШТУЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
І ЗДІЙСНЕННЯ АКВАКУЛЬТУРИ

Стаття 41. Порядок штучного відтворення водних біоресурсів

Стаття 42. Порядок здійснення аквакультури

Розділ X
ПЕРЕРОБКА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ

Стаття 43. Переробка водних біоресурсів

Стаття 44. Забезпечення виробником контролю якості і безпеки водних біоресурсів та продуктів їх переробки

{Статтю 45 виключено на підставі Закону № 1193-VII від 09.04.2014}

Розділ XI
РИБНІ ПОРТИ, ПРИЙМАЛЬНІ ПУНКТИ
ТА ФЛОТ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Стаття 46. Рибні порти, приймальні пункти та флот рибної промисловості

Стаття 47. Рибоприймальні пункти

Стаття 48. Класифікація суден флоту рибної промисловості та технічний нагляд за ними

Стаття 49. Допуск суден флоту рибного господарства до плавання

Стаття 50. Порядок реєстрації суден флоту рибної промисловості

Розділ XII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 51. Міжнародне співробітництво в галузі рибного господарства

Розділ XIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

Стаття 52. Відповідальність за порушення законодавства про рибне господарство

Розділ XIV
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття 53. Основні засади пріоритетного розвитку рибного господарства

Прикінцеві положення