Про систему іномовлення України
Стаття 15. Прикінцеві положення

Ст. 15 ЗУ Про систему іномовлення України від 08.12.2015 № 856-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

 

3. Внести зміни до таких законів України:

 

1) пункт "а" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122  із наступними змінами) доповнити абзацом десятим такого змісту:

 

"майно державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (МПІУ)";

 

2) у Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155;  2010 р., № 1, ст. 7; 2011 р., № 27, ст. 225; 2015 р., № 23, ст. 159):

 

а) статтю 19 доповнити частиною шостою такого змісту:

 

"6. Фінансування системи державного іномовлення України здійснюється відповідно до Закону України "Про систему іномовлення України";

 

б) статтю 31 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

 

"5. Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" звільняється від внесення плати за видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення".

 

4. Кабінету Міністрів України:

 

впродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

 

забезпечити фінансування у 2015 році першочергових заходів з утворення та функціонування системи державного іномовлення України;

 

передбачити в Законі України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" та на наступні роки видатки на фінансове забезпечення системи державного іномовлення України.