Про систему іномовлення України
Стаття 5. Принципи державного іномовлення та гарантії незалежності суб’єктів державного іномовлення України

Ст. 5 ЗУ Про систему іномовлення України від 08.12.2015 № 856-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Суб’єкти державного іномовлення провадять свою діяльність із дотриманням таких принципів:

 

1) вільного вираження поглядів, думок і переконань;

 

2) узгодження із загальними цілями зовнішньої політики України, міжнародними стандартами та договірними зобов’язаннями України;

 

3) невтручання у внутрішню політику держав, на території яких поширюється державне іномовлення України;

 

4) незалежності редакційної політики суб’єктів державного іномовлення від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

 

5) найвищих професійних стандартів журналістики;

 

6) достовірності інформації, чіткого відокремлення фактів від коментарів та оцінок;

 

7) прозорості та відкритості діяльності;

 

8) недопущення дискримінації за будь-якою ознакою;

 

9) поваги до моральних, релігійних, ідеологічних та світоглядних переконань аудиторії.

 

2. Забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність суб’єктів державного іномовлення з метою встановлення цензури, попереднього контролю чи незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється суб’єктами державного іномовлення України.

 

3. Зобов’язання суб’єктів державного іномовлення України щодо поширення повідомлень органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначаються чинним законодавством.

 

Суб’єкти державного іномовлення мають право відмовити в розміщенні повідомлень органів державної влади у разі, якщо такі повідомлення суперечать завданням і принципам, визначеним цим Законом.

 

4. Режим роботи суб’єктів державного іномовлення України в умовах воєнного та/або надзвичайного стану, а також в особливий період встановлюється на умовах та в порядку, визначених законодавством України.