Про службу в органах місцевого самоврядування
Стаття 20. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування

Ст. 20 ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування вiд 07.06.2001 № 2493-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим та іншими законами України, а також у разі:

порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої статтею 11 цього Закону; { Абзац другий частини першої статті 20 в редакції Закону N 1622-VI від 04.09.2009 }

порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону);

{ Абзац четвертий частини першої статті 20 виключено на підставі Закону N 1700-VII від 14.10.2014 }

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону);

досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).

{ Частину другу статті 20 виключено на підставі Закону N 1700-VII від 14.10.2014 }

Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".
{ Статтю 20 доповнено новою частиною згідно із Законом N 4711-VI від 17.05.2012 }

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.

Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів, крім працівників патронатної служби.